Физиотерапия. Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-5-2019
  •  179

ПРОДАДЕНА

Автор:Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:159
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Физиотерапия. Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор __ 3-
Увод. Кратка история на физиотерапията. Механизъм на действие на физикалните фак¬тори — Cm. Йонков 5
Електролечеиие (Electrotherapia) — JI. Николова 9'
~*“ТбШВ®"с"'ниско напрежение и ниска честота 9
Постоянен ток (Галванизация) 9
Електрофореза 15
Импулсни токове с ниско напрежение и ниска честота 18
Диадинамичен ток 20
Синусоидално модулирани токове 23
Интерферентен ток 26
Нискочестотно магнитно поле (Магнитотерапия) 34
Променливи токове с висока честота 36
Ток на д’Арсонвал 36
Диатермия 37
Електрическо поле с ултрависока честота 37
Микровълнова терапия 39
Дециметрови вълни 44
Иглорефлексотерапия. Електропунктура и електроакупунктура . 45'
Светлолечение JPhototherapia') — Ст. Йонков 48
Физически основи на светлолечението 48-
Източници на светлинни лъчи. . . 51
Биологично действие на светлината 52
Бактерицидно действие на светлината 53
Кожни реакции спрямо светлината 54
Фотосензибилизатори 56
Пигментация 57
Влияние на светлината върху обмяната на веществата 58
Влияние на светлината върху различните органи и системи 59
Дозиране и методи на светлолечението 61
Показания и противопоказания за светлолечение 62
Водолечение (Hydrotherapia) — Cm.'Йонков 64
Физиологично действие на водата 64
Физиологично действие на водните процедури върху различните органи и системи у
човека 67
Методика и дозиране на водолечението 71
Видове водолечебни процедури и методики 71
Показания и противопоказания за водолечение 81
Топлолечение (Thermotherapia) — Ст. Стаматов 83
Видове топЖйечебни процедури 84
Курортология — Н. Тодоров 86
Класификация на курортите 86
Балнеологични курорти 87
Състав на природните лечебни води 88
Температура на природните лечебни води 89
Химически анализ на природните лечебни води 89-
Класификация на природните лечебни води 89
Хидрокарбонатни води 90
Хлоридни води 91
Сулфатни води 91
Въглекисели води 92
Сероводородни води 92
Радиоактивни води 93
Лечебни води с активни йони 94
Йодни води 94
Силициеви води 95
Арсенови води 95
Други лечебни води 95
Методики на балнеолечение
Калолечение
Климатолечение — Ст. Стаматов
Морелечение (Thalassothérapie)
Организация на санаторно-куротното дело в България — Cm. Йонков
Инхалационно лечение — Н. Тодоров
Аерозололечение
Аеройонолечение
Кинезитрр^гцтя — Л. Николова
¡Зидове активна кинезитерапия
Лечебна гимнастика
Игри и елементи от спорт
Трудотерапия
Теренно лечение
Видове пасивна кинезитерапия
Масаж
Пневмомасаж .
Подводен струен масаж
Синкардиален масаж
Ултразвук
'Физиопрофилактика—Л. Николова.
Физиопрофилактика при здрави хора (Първична профилактика).
Физиопрофилактика в производствени условия
Физиопрофилактика при някои заболявания
Рахит
Грип
Професионални заболявания на горните дихателни пътища.
Тонзилит
Ревматизъм
Следоперативни усложнения
Следфрактурни усложнения
Малки производствени травми
Хипертонична и хипотонична болест
Начална атеросклероза и исхемична болест на сърцето. . . .
Зони на здравето
Рехабилитация — Cm. Стаматов
Медицинска рехабилитация
Ресоциализация и реадаптация на болните
Организационна структура на рехабилитацията в България. . .
ФИЗИОТЕРАПИЯ
проф. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ТРОЕВА, проф. СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЙОНКОВ, проф. НЕНЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, доц. СТАМАТ НИКОЛОВ СТАМАТОВ
Рецензенти; проф. Димитър Костадинов, доц. Светла Димитрова Редактор д*р Росица Величкова
Нац. бълг. III издание Лит. група 1-4 Изд. № 9533
Художник-редактор Красимира Дес.чотова Технически редактор Пенка Томова Коректор Маргита Николова
Дадена за набор на 25. XI. 1983 г. Подписана за печат на 20. IX. 1984 г.
Излязла от печат на ЗО. X. 1984 г.
Печатни коли 10 Издателски коли 12,95 УИК 14,03 Формат 70x100/16 
Тираж 7080

Държавно издателство «Медицина и физкултура», пл. Славейков 11 — София Държавна печатница «Д. Благоев» — Пловдив

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано с молив. Позахабени корици.

1-Физиотерапия-Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.