Военно-исторически сборник. Кн. 4 / 1974

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-5-2019
  •  132

Автор:Сборник
Издателство:Министерство на народната отбрана
Страници:206
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Военно-исторически сборник

СЪДЪРЖАНИЕ
Тридесет години от Отечествената война на България 1944—1945 r. . З В. П а л и н — Работата на Комунистическата партия за създаване и укрепване на Българската народна армия (1944—1949 г.) 9

M. Велков — Отечествената война на България 1944 — 1945 г.—продължение на антифашистката борба на българския народ 23 В. Курте в—Медицинското осигуряване през

Отечествената война 1944—І945 г. . . . 31 Цв. Тодорова — Въоръжената антифашистка борба в Трета въстаническа оперативна зона 1941 —1944 г.......42

В. Коваче в—Нелегалният периодичен печат (юни 1941—9 септември'1944 г.) и някои

военни проблеми ......................58

Б. Атанасов — Военните конспирации и процеси в монархо-фашнстката армия през 1942—1943 г............67

ИСТОРИЯ НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО Г. Гинчев — Оперативното изкуство на Българската народна армия през Отечествената война 1944—1945 г.......79

Л. Козлов — Катастрофата на немскофашистките войски в Белорусия ............97

МАТЕРИАЛИ Д. Димитров —Бойният път на 19-и пехотен полк в Отечествената война . . .110

Р. Найденова — Герои от бойните линии 121

Г. Зидарова — Български доброволки . . 126

СПОМЕНИ
Д. Б о р а ч е в—Дейността на помощник-коман-дирите в 4-а пехотна Преславска дивизия
през първия период на Отечествената война.................131

Ив. Ненов — На фронта с 4-й дивизионен артилерийски полк ..........138

Ст. X. Кръстев — С 4-а армия в първия период на Отечествената война .... 142 Б. Ташев — Доброволци от Първа гвардейска дивизия..............144

Г. Шинкаренко — Винаги заедно . . . 148 В. Ста рицин —Ще живее вечно .... 153

ВИДНИ ВОЕННИ И РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙЦИ

Сн. Йоргова — Антон Иванов .....156

Н. Тончев — Дичо Петров .......162

Т. Г и го в — Васил Демиревски— Желю . . 170 П. Тончев — Янко Митев — ветеран от Съветската армия...........175

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ П. Петров — Капитален труд за Втората световна война 1939—1945 г............184 /

Б. Цветкова — Ценен труд за съдбата на българската народност ................188

Р. Иванов — Офицери — жертви на фашизма 191

М/Марино в—Оживели страници за героизма ■ в Отечествената война на България 1944—1945г...............193

Л. Венкова-Илиева — Нови книги . . 195

— Информационен бюлетин на Института за военна история при ГЩ 196

СЪБИТИЯ И ГЕРОИ 200

ПРЕГЛЕД 
Г. Т о т е в — Седемдесет години .от създаването на военноисторическите музеи в Плевен 205


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.

1-бз-Военно-исторически-сборник-Кн-4-1974
Категория › Периодични издания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.