Виновникът не е между нас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  210

Автор:Сергей Иванов
Издателство:Отечество
Страници:191
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Виновникът не е между нас: Повест - Сергей Иванов

Библиотека "Връстници".

В началото на 70-те година е съветската детско-юношеска литература се появява ново поколение творци, сред които са Людмила Матвеева, Валерий Попов, Светослав Романовски, Сергей Иванов и др. Те не само продължават традициите на своите предшественици, но и внасят живителен полъх в интерпретирането на съвременната тема и в изграждането образа на днешното дете. Прави впечатление, че в произведенията им липсват заплетените ситуации, външната съби-тийност и сюжетните перипетии, които предизвикват определени реакции от страна на героите. Тези познати и прекалено често експлоатирани повествователни трикове отстъпват място на психологическия анализ, на проблемите, свързани с духовного израстване на младите личности, с избора им на собствена нравствена позиция. Нещо повече — деликатно и ненатрапчиво, но същевременно директно 'авторите оголват вътрешния интимен свят на подрастващите и разкривайки мислите и чувствата им, успяват убедително да пресъздадат техния сложен и противоречив образ.

Тези тенденции, характерни за съветската проза на 70-те години (а и по-късно), неизменно присъствуват и в белетристичните творби на Сергей Иванов. В много от произведенията му (напр. „Юни, юли, август", „Тринадесетата година", Виновникът не е между нас" и др.) героите са деца, които се разделят с детството и преминават в юношеството, когато извървяват дълъг и често пъти мъчителен път към света на възрастните, когато сблъсъкът с някои от негативните явления в действителността предизвиква открития им бунт, озлоблението или разочарованието им.

И в повестта „Виновникът не е между нас" писателят остава верен на предпочитанията си. Творбата привлича с усета за съвременност, с простотата на изказа, 
с хумора и иронията, с обрисовката на героите, с правдивото и остро поставяне на проблемите.

Всъщност какво толкова се случва: на пръв поглед една твърде банална и обикновена история — изчезва дневникът на шести „а“ клас. Това произшествие става причина не само да се разтърси, но и да се покаже в цялата му сложност детският колектив. Събитията, навързани едно след друго в своята закономерна последователност (появата на новата ученичка с „детективски нюх“, отнемането на медала от Лида, изгубването на тетрадките от учителката и пр.), стигат до оня кулминационен момент (изчезването на дневника и кражбата на парите), който води до нравствения прелом в душите на героите. С прямота, стигаща до жестокост, авторът прави остър етико-психологически разрез на класа, проследявайки реакциите и групирането на силите при извънредни произшествия: едни се спотаяват и предпочитат да изчакат опасността да ги отмине, без да се намесват, други — страшни с користните си цели и жаждата за власт — са готови да потъпчат всичко и всички около себе си, трети — честни, но страхливи ■— избират мълчанието. Всичко, което се случва, е естествена последица от явления, които дълго време са съществували, размествали са се и са се намествали, за да блесне с цялата си ослепителна светлина горчивата истина: нещо в училището не е наред, настъпило е време за промени, за обновление. Но какво все пак е довело до нарушаване на спокойния и нормален ритъм на училищния живот? Причините са много: фаворизирането на отделните личности в името на криворазбраната борба за успеваемост, поощряване на бележкар-ството, учителите, които с остарелите си и догматични педагогически възгледи спомагат (макар и неволно) за възпитанието на егоисти и кариеристи, жестоки и студени хора, в които „злобата и обидата се разполагат като в собствена къща“, разминаването между думи и дела, разбирания за живота и т. н., и т. н.

Така Сергей Иванов поставя без много усилия най-острите и най-наболели въпроси в едно миниатюрно копие на нашето общество, каквото е училищният клас. Естествено е силата на отрицателните емоции, скептицизмът, негативните явления на моменти да станат основна движеща сила на повествованието, но авторът умело е успял да ги овладее, за да постигне необхо димия ефект, да внуши, че доброто начало у юношите, благородството, великодушието и умението да прощаваш постепенно ще надделеят.

Разбира се, не можем да отминем и майсторски създадената галерия от герои. Щрихово и пластично, с няколко реплики и жестове са изградени жизнено правдивите и художествено убедителните образи на представителите на младото поколение. Да си припомним Сергей, който от плах и нерешителен израства в смел и благороден юноша, Таня — равнодушна бор-киня за справедливост, а всъщност „радетелка“ за власт и слава, разглезената лидерка Лида, която се превръща в злобно и коравосъпдечно момиче, Лена,, Марина, Гриша Годенко... всички те допълват и създават представата ни за нравствения облик на днешното подрастващо поколение. Наред с тях се открояват и образите на възрастните, които косвено присъствуват в повестта: младата и симпатична, „непознаваща живота“ учителка Альона Робертовна, която се стреми да разбира и защитава децата, вечно мъдруващата баба на Сергей, непрекъснато отсъствуващите или заети родители и пр. Сред тях откриваме и образа на самия автор, който застава на открити позиции в защита на децата, в подкрепа на правото им за самостоятелност и собствени възгледи за живота.

Така постепенно сред динамичното, изпълнено с драматизъм, но и лиризъм действие изкристализират интересни и обаятелни човешки характери.

И тъй, затваряйки последните страници на книгата, чувстваме известно удовлетворение, виновникът е наказан и нещата като че ли са се наместили на предишните си места. Но защо тогава щастливият край ни навява известна тъга? Защото въпросите и проблемите на шести „а" клас не са решени докрай, а животът поставя все нови и нови проблеми, които изискват не само думи, но и дела.

АЛБЕНА ЯНКОВА

1-Виновникът-не-е-между-нас
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.