Васил Д. Стоянов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  146

Автор:Корнелия Божанова
Издателство:АИ "Проф. Марин Дринов"
Страници:226
Корици:Меки
Година:2000
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Васил Д. Стоянов: Непризнатият създател на Българското книжовно дружество - Корнелия Божанова

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД — (проф. Венче Попова) 5
1859-1867
Васил Д. Стоянов учи в Шумен. Заминава да следва в Прага, където глад и мизерия обгръщат дните му. Изявява се като журналист и публицист. Обръ¬ща се за помощ към Г. С. Раковски. Участва в Първата българска легия. За¬познава се с М. Дринов и обсъжда с него идеята си за книжовно дружество... 9
1868
Мемоарът на ТЦБК. Стоянов заминава за Румъния. В Браила събира пари за статистическото си съчинение „Българите и Българско“. Влиза в проти¬воречие със „старите“ за устава. В Одеса участва в първото заседание за основаването на БКД 35
1869
От Одеса с Кондиката в ръка В. Д. Стоянов тръгва на обиколка из молдов- ските и бесарабските български общини. М. Дринов приема да участва в БКД, Гр. Начович отказва. Събранието в Галац и Браила. Подкрепа от JI. Каравелов. Стоянов и Друмев се заемат сърцато с дружествените дела.. 50
1870
От Одеса изпращат само лихвите. Телеграмата на БКД до Али паша пред¬извиква първите Каравелови нападки. Изострят се отношенията между Стоянов и Войников. Стоянов се опитва БКД да придобие собственост вър¬ху имението на д-р Петър Берон Скорила. Трудности с отпечатването на „Периодическо списание“ 79
1871
Излиза първият брой на „Периодическо списание“. Тошков изпраща само лихвите на одеските капитали. Каравелов подновява атаките си срещу Стоя¬нов и дружеството. Хр. Ботев публикува специален лист срещу деловодите¬ля. Набира сила конфликтът с Цариградското читалище 97
1872
Л. Каравелов основава „Дружество за разпространение на полезни знания“. Трудности при разпространението на списанието. Трагично е финансовото положение на дружеството. Започва отпечатването на библиографията на К. Иречек. Стоянов заминава за България 119
1873
В. Д. Стоянов се завръща в Браила и заминава за Виенското световно изло¬жение. JI. Каравелов жлъчно коментира всяка негова стъпка. Стоянов уго¬варя Т. Пеев да приеме поста деловодител, а той заминава да учителства в Болград. В. Друмев приема духовен сан 149
1874
Л. Каравелов продължава нападките си срещу „болградския професор“. Дринов закъснява с изпращането на материали за списанието, Климент — също. Т. Пеев възнамерява да подаде оставка. Н. М. Тошков прави изявле¬ние в пресата за намиращите се при него капитали на БКД 173
1875
М. Пашов, изпълнител на завещанието, отказва да върне капиталите. М. Ра- дионов заминава за Одеса и се опитва да реши въпроса с дружествените пари.
Все още единадесета-дванадесета книжка не е отпечатана, главно поради лип¬са на материали. Стоянов настоява епископ Климент да се активизира по отношение на БКД. Т. Пеев заминава за Одеса 194
1876
Т. Пеев се завръща в Браила без да е постигнал споразумение. Кой и как да преведе книгата на Иречек? Дейността на БКД все повече заглъхва. Н. Це¬нов прави опит да заграби браилските капитали 209
ПРИЛОЖЕНИЕ 213
СЪКРАЩЕНИЯ 220
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 221

1-Васил-Д-Стоянов

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.