Отглеждане на зайци

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  189

ПРОДАДЕНА

Автор:Надежда Дамянова, Александър Деребанов
Издателство:Земиздат
Страници:216
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Отглеждане на зайци Надежда Дамянова, Александър Деребанов

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Към отлично.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор — Н. Дамянова 4
Значение на зайцевъдството за народното стопанство . . 5
Исторически бележки за развитието на зайцевъдството . . 8
Произход на домашния заек 10*
Особености на анатомията и физиологията на домашния заек —Ал. Деребанов 11
Устройство на тялото на заека 12“
Устройство и действие на храносмилателната система . . 13
Устройство и действие на половата система ...... 16
Устройство на кожата 20-
Млечни жлези II определяне млечността на зайците ... 26
Кратки сведения за другите системи на заека ..... 28
Биологични особености на домашния заек 30
Преценка на заека по външност и конституция — Н. Дамянова 32
Окомерна преценка па външния вид на заека 33
Преценка на външния вид на заека чрез измерване ... 39
Конституция 41
Кондиция 42
Породи зайци , 43
Белгийски великан .... 45
Бял великан , 47
Бял новозелански заек 48
Калифорнийски заек 49
Чинчила 50
Виенски син заек 53
Виенчин , 54
Сребристи зайци ..... 55
Ангорски зайци 56
Развъждане на зайците 58
Избор на зайци за разплод 64
Бонитировка ....... 64
Отбор 70
Подбор 73
Избор на мъжки заек за разплод ........ 75
Избор на женски заек за разплод 77
Изключване на зайците от разплод 78
Зайцевъдно книговодство 79
Техника на развъждането — Ал. Деребанов .80
Възраст на използуване на зайците за разплод . ... 82
Подготовка и провеждане на запложданията .... 82
Установяване на бременността на зайкинята ..... 85
Бременност у зайкинята
Подготовка и провеждане на правилното озайчване 
Грижи за новородените зайчета
Брой на зайчетата, които се оставят за отглеждане на майката
Брой на озайчванията за една година
Възраст и начини за отбиване
Номериране на зайците
Определяне пола на зайците .
Хранене на зайците
Хранителни вещества и тяхното значение .......
Подходящи фуражи за хранене на зайците — Н. Дамянова 106
Норми и дажби за хранене на зайците — Ал. Деребанов 113
Дажби на зайци ИЗ
Съставяне на дажба — Н. Дамянова. ..... 114
Хранене на мъжки разплодници но време на покой и провеждане на слуйната кампания — Ал. Деребанов . . . 119
Хранене на зайкини-майки в период на покой и бременност 120
Хранене на зайкини-майки през периода на лактация . 122
Хранене на отбити зайчета 124
Угояване на зайци 127
Режим на хранене при зайците 129
Поене на зайците . 131
Системи на отглеждане — Н. Дамянова 132
Избор на място за зайчарник 132
Отглеждане в клетки . . 134
Отглеждане на открито 135
Отглеждане в закрити помещения 136
Комбинирано отглеждане . .' 137
Клетки за отглеждане на зайци 138
Инвентар, необходим за отглеждане на зайците .... 150
Отглеждане на отбити зайчета за разплод 156
Клане на зайците 158
Възраст за клане на зайците 158
Начини на клане на зайците 160
Получаване, обработка и съхраняване на продукцията . . 162
Дране на кожата 162
Почистване па трупа . 163
Първична обработка на кожата 165
Начини за получаване на вълната ......... 167
Опаковане, съхраняване и транспортиране на заешка вълна 171
Преработка на вълната 172
Предпазване на зайците от заболявания . 172
Прегледи, изложби и експертна оценка на зайците 181
Организиране на прегледите и изложбите 182
Подготовка на зайците за участие в изложба 183
Правила за оценка на зайците 184
Децата и зайците — Ал. Деребанов 190
Ще спечелят ли зайците съревнованието ....... 191
Любопитни факти из зайцевъдството 192
Рецепти за ястия, изготвени от заешко месо — Н. Дамянвва91 
Приложения • 205

1-Отглеждане-на-зайциВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.