Организация и техника на международните плащания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  87

Автор:Павел Даскалов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:162
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Организация и техника на международните плащания - Павел Даскалов

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод. Предмет и задачи на дисциплината организация и техника на международните плащания 3
51 Място и роля на плащанията в международните икономически отношения 5
51 Понятие и условия за международни плащания 5
51 Пари и парични системи 6
51 Баланси на международните плащания 11
52 Валути и валутен курс 15
52 Понятие за валута и видове валути 15
52 Валутен курс 20
52 Влияние на валутния курс върху външната търговия 28
52 Средства за регулиране на валутния курс 30
52 Котиране на валутния курс 33
53 Кредитни и платежни средства в международните икономически отношения 35
53 Полица 35
53 Менителница 36
53 Банкноти 46
53 Чек 47
53 Други средства за международни плащания 51
54 Форми на плащане в международните икономически отношения 53
54 Документарен акредитив 53
54 Документарно валутно инкасо 61
54 Плащане по открита сметка 65
54 Превод 65
54 Банкови гаранции 65
54 Организация и техника на плащанията с чужбина 72
54 Стоково-разпоредителни документи в международните плащания 78
55 Валутни пазари и валутни операции 82
55 Обща характеристика на специалните валутни операции 82
55 Валутни пазари 83
55 Валутен арбитраж 85
56 Съшност и роля на кредита в международните икономически отно¬шения 102
56 Международният кредит като икономическа категория 102
56 Видове кредити 104
56 Валутно-финансови условия на международния кредит 113
57 Организация и техника на кредитните отношения с чужбина 116 Място и роля на банките в международните плащания 122
57 Структура на банковата система. Видове банки 123
57 Банкови операции 130
57 Банково обслужване на външноикономическата дейност 133
58 Валутно-финансови условия на външнотърговските сделки 138
58 Обща характеристика па валутно-финансовите условия 138
58 Валутни условия на сделките 141
58 Валутен риск и средства за предпазване 146
58 Финансови условия на сделките 151

----
Павел Иванов Даскалов
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Рецензенти Лидия Панова Антон Генашков Редактор
Василка Радованова Художник
Тотко Кьосемарлиев Художествен редактор Кремена Филчева Технически редактор Василка Стефанова Коректор Цветана Георгиева
Дадена за набор на 20.VII. 1992 г. Подписана за печат на 20.ХП.1992 г. Излязла от печат през декември 1992 г. Печатни коли 10,25 Издателски коли 10,25 Формат 16/60/90 Тираж 2570 Издателски № 30631
Издателство „Наука и изкуство“ - София Печатница „Полиграфюг“ - Хасково

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците.

ст-Организация-и-техника-на-международните-плащания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.