Озвучаване на диапозитиви

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  39

Автор:Петко Шишманов, Георги Костов
Издателство:Техника
Страници:165
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Озвучаване на диапозитиви; Петко Шишманов, Георги Костов

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Глава 1.
Звук и изображение. Озвучаването — средство за засилване на художе¬ственото въздействие
Глава 2
Видове звуци — съставни части на звуковия съпровод
Глава 3
Видове диапроектори и пригодността им за осъществяване на озвучела
прожекция
51 Диапроектори с ръчно сменяване на диапозитивите 11
52 Приставки за полуавтоматично сменяване на диапозитивите . 16-
53 Диапроектори с полуавтоматично сменяване на диапозитивите . 18
54 Приставки за автоматично сменяване на диапозитивите към ръчните диапроектори ÍS
55 Автоматични диапроектори 22
Глава 4
Осъществяване на връзката звуков съпровод — прожекция на диапозитиви при ръчните и полуавтоматичните диапроектори
4.1. Знак „смяна на диапозитива“ в написания (напечатания) дикторски текст . . 24
4.2. Паузи в записа на дикторския текст 24
4.3. Смяна на диапозитивите по звуков сигнал, който се чува от опера¬тора и зрителите . . . , 25
4.4. Смяна на диапозитивите по звуков сигнал, който се чува само от оператора ..... 27
4.5; Смяна на диапозитивите по светлинен сигнал, който се Еижда само от оператора . 28
Глава 5
Осъществяване на връзката звуков съпровод — прожекция на диапозитиви при автоматичните приставки и диапроектори
5. іГОзвучена прожекция на диапозитиви без връзка магнетофон — диапроектор 341
5.2. Командуване на диапроектора от паузите в звуковия съпровод 38
5.3. Озвучена прожекция на диапозитиви чрез командуване на магнетофона от диапроектора ‘ 40
5.4. Командуване на диапроектора чрез контактни белези, нанесени върху магнетофонната лента 42
5.5. Командуване на диапроектора от синхроимпулси, записани на
магнетофонната лента в подходящи моменти от звуковия съп¬ровод »... 46
5.5.1- Фабрично произвеждани синхронизатор и за озвучена прожек¬ция с автоматични диапроектори 47
55 Магнетофони с вградени синхронизатори 52
55 Синхронизатори за самостоятелна изработка . 56
Глава 6
Съображения за използването на говора, музиката и шума в звуко¬вия съпровод
4.5. Говор 73
4.6. Музика 74
56 -3. Шум 78
Глава 7
Физическа природа на звука. Особености на звукозаписа при озвучаването на диапозитиви
Г л а в а 8
Особености при работата с микрофон Глава 9
Запис на първичните фонограми
6. Запис на говор 91
7. Запис на музика 93
8. Запис на шум. Домашна ¡.фонотека 109
Глав а 10 Микшери
10.1. Пасивни микшери 115
10.2. Активни микшери 117
Глава 11
Обзавеждане на домашното студио Г л а в а 12
Сохни записи. Окончателен звуков монтаж
12.1. Сложни записи 135
12.2. Етапи на създаването на звуковия съпровод 138
12.3. Окончателен звуков монтаж 140
12.4. Възможни дефекти в звуковия съпровод и начини за отстраняването им 141
12.5. Запис на синхронизиращите импулси . . . ,ч 142
Глава 13
Повишаване на художественото въздействие при прожекцията «а диапозитиви
13.1. Барабанни магазини 145
13.2. Непрекъсната прожекция 146
13.3. Автоматично нагласяване (поддържане) на фокуса 147
13.4. Диапроектори с вграден екран 148
13.5. Избягване на тъмната „пауза“ 149
13.6. Смесване (преливане) на изображенията ......... 151
13.7. Мултивизия (картинна стена) 153
13.8. Трикови възможности на някои автоматични диапроектори .154 Глава 14
Устройства и приспособления за самостоятелна изработка, подобряващи условията на прожекциите
57 Ограничаване на пусковия ток на прожекционната лампа . . 156
58 Плавен регулатор на яркостта на прожекционната лампа . . 157
59 Автоматична приставка за смяна на диапозитивите 159*
60 Бързо зареждане на магазините с диапозитивни рамки . . . 159’
Заключение 161
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

1-Озвучаване-на-диапозитиви
Категория › Електроника

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.