Очни болести. Р. Големинова, М. Матев

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  46

Автор:Р. Големинова, М. Матев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:136
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 220 Състояние: Мн. Добро
Очни болести: Учебник за полувисшите медицински институти. Р. Големинова, М. Матев

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към първото издание 3
ОБЩА ЧАСТ
Анатомия на окото 5
Физиология на окото 10
Светлоусещане 10
Цветоусещане 11
Зрителна острота (visus) 12
Зрително поле 14
Двуочно зрение 16
Електрични явления на окото
Рефракция и акомодация 17
Клинични рефракции . . 18
Акомодация 22
Общи принципи при лечение на очните заболявания 24
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Заболявания на орбитата 27
Вродени аномалии 27
Възпалителни заболявания 27
Невъзпалителни съдови заболявания 29
Тумори 2J
Грижи на медицинската сестра за болни с орбитални увреждания 30
Заболявания на клепачите 31
Вродени аномалии 31
Изменения на клепачната кожа 31
Заболявания на клепачния ръб 32
Заболявания на клепачните мускули 33
Промени в положението на клепачите 34
Тумори 35
Грижи на медицинската сестра за болни със заболявания на клепачите ... 36
Заболявания на слъзния апарат 37
Вродени аномалии . 37
Възпалителни заболявания 38
Заболявания на слъзните точки и слъзните каналчета 40
Грижи на медицинската сестра за болни със заболявания на слъзния апарат . . 40
Заболявания на конюнктивата 41
Вредени аномалии 41
Възпалителни заболявания 41
Дегенеративни заболявания 46
Тумори 47
Грижи на медицинската сестра за болни със заболявания на конюнктивата . . 47

Трахома (trachoma) 48
Заболявания на роговицата 50
Вродени аномалии ' * 54
Възпалителни заболявания 54
Дегенеративни заболявания 59
Грижи на медицинската сестра за болни със заболявания на роговицата 59
Алергични заболявания на кснюнктивата и роговицата 61
Заболявания на склерата 64
Заболявания на увеята 66
Вродени аномалии 66
Възпалителни заболявания 67
Тумори 72
Заболявания на лещата 74
Вродени аномалии 74
Промени в положението на лещата 75
Придобити катаракти 75
Заболявания на ретината 79
Възпалителни заболявания 79
Увреждания на ретината от съдов произход (ретинопатии) 80
Остро нарушение в кръвообращението на ретннните съдове 81
Дегенерации на ретината . . 82
Отлепване на ретината 82
Тумори 83
Заболявания на зрителния нерв 84
Възпалителни заболявания 84
Оток на напилата на зрителния нерв ... : 85
Токсични увреждания и атрофии на зрителния нерв 86
Глаукома 87
Вторична глаукома 88
Първична глаукома 89
Детска глаукома 96
Очен травматизъм 97
Профилактика на очния травматизъм 106
Очни прояви при общи заболявания 108
Очни прояви при остри инфекциозни заболявания 108
Очни прояви при хронични инфекции 109
Очни прояви при вирусни заболявания 110
Очни прояви при заболявания със смущение в метаболизма 111
Очни прояви при ендокринни заболявания 111
Очни прояви при съдови заболявания 111
Очни прояви при заболявания на кръвотворната система 112
Очни прояви при заболявания, свързани със смущения в храненето 112
Очни прояви при заболявания на централната нервна система 112
Очни прояви при някои общи интоксикации 113
Очни симптоми при заболявания в съседство с окото 114
Очни симптоми при заболявания на зъбите .114
Профилактика на очните заболявания 115
Предпазване на окото от вредни въздействия на външната среда 115
Охрана на детското зрение 116
Устройство на очен кабинет ‘120
Спешна помощ при очните заболявания 123
Устройство на очна операционна зала 127
Техника и инструментариум за някои по-чести очни операции . 128
Предсперативна подготовка и следоперативни грижи за опериран очно болен . . 130

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

2-Очни-болестиКатегория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.