Върховен комисар. Един живот в служба на стопанството

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-5-2019
  •  126

Автор:Петър Аладжов
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:323
Корици:Твърди
Година:2000
Броя:1
ISBN:9540715059 Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
Върховен комисар. Един живот в служба на стопанството - Спомени / Петър Аладжов

Неизползвана книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ 5
ОТ ВИСОТАТА НА МОИТЕ
ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНИ   9
Глава I. PRO DOMO SUA
Моите предци 13
Първи спомени 20
Нашите съседи   22
Изпращането на войниците 24
Съдбовен избор  26
Юношески туристически съюз 28
Към върха 30
Студентски години 33
Глава И. КАРИЕРА - БОРБА И ВЪЗХОД
В Българска търговска банка 49
Българска търговска банка и световната стопанска криза 59
Германизиране на Българска търговска банка 61
Дрезднер Банк и Българска търговска банка 63
Библиотеката на д-р Шахт 71
Глава III. ВЪРХОВЕН КОМИСАР
НА ВОЕННОВРЕМЕННОТО СТОПАНСТВО
Малко предистория   75
Предложението на филов 79
Министърът на правосъдието предупреждава 85
Финансовият министър се чуди 88
Утринните заседания на Върховното комисарство 91
Задачите на Върховното комисарство 95
Земеделското стопанство - приоритет номер едно 99
Обществени запаси и реквизиционна политика ..... 103
Дирекция „Храноизнос“ 106
Снабдяването - приоритет номер две 109
Отзвук от една инспекция 118
Едно предизвикателство във външната търговия 119
Комисарството и цените . 125
Участие във финансовата политика 127
Борбата за транспорта 129
Комисарството в защита на труда 132
Усилия за прецизен контрол 135
Глава IV. ПОСЛЕДНИЯТ ЗОВ
Опит за излизане от войната 137
София в руини 141
Шансът на България 143
Предложението на Багрянов 146
Глава V. ТЪМНИ ОБЛАЦИ НАД БЪЛГАРИЯ
Сбогуване с регентите 153
Тревожни очаквания  155
Глава VI. В МЕЛНИЦАТА НА ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА
Трети гараж 161
Килия номер 36 164
Пешо и Цветко 166
Спасителен шанс 170
Домът на слепите 173
Килията на смъртните 175
Заключението 176
Глава VII. БАНКЕРСТВО ПРИ ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Завръщане към живота 179
Преобразяването на Тодор Куцаров 184
Първомайски реминисценции 185
Отблясъци преди залеза 187
Разговор край камината 189
Национализацията 192
Мисия в Западна Германия 198
Глава VIII. СЕМЕЙНА ТРАГЕДИЯ
Първо изселване 202
Живот в Церово 205
Глава IX. БОРБА ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
Усилни години 212
Второ изселване (разказ на моята съпруга Екатерина
Аладжова) 216
Спасените 227
Глава X. ГРАЖДАНИН НА СВЕТА
Възраждането на БАфАГ 238
Световният форум в Колорадо 256
Глава XI. ОТНОВО В РОДИНАТА
Падането на комунизма 269
На гости на президента 272
Сенки от миналото 279
БАфАГ в България 280
ПОСЛАНИЕ КЪМ МЛАДЕЖТА НА БЪЛГАРИЯ 281
IN MEMORIAM
(В памет на моята съпруга Екатерина Аладжова) 285
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Върховен комисар - документи i 287
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Признание и отличия в Германия æ 311

1-Върховен-комисар

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.