Животновъдство. В. Груев, Н. Петров, В. Танев

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-5-2019
  •  50

Автор:В. Груев, Н. Петров, В. Танев
Издателство:Земиздат
Страници:375
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. Добро
Животновъдство, В. Груев, Н. Петров, В. Танев

УВОД
Селското стопанство се състои от два тясно свързани производствени отрасъла — растениевъдство и животновъдство. В зависимост от конкретните природно-икономически условия тези отрасли са застъпени в различен размер в отделните стопанства. Каквато и насока да има растениевъдството, наред с продуктите, годни за пряка консумация от човека, то винаги дава неколкократно повече продукция, която може да се използува от човека само след като животните я превърнат в животинска продукция. Това определя мястото на животновъдството в селското стопанство.

Продуктите от животновъдството — месо, мляко, кожи, вълна и яйца — са незаменими при изхранване на населението. Те са съществена суровина за промишлеността — млечна, месна, текстилна, консервна, кожарска, обувна. Те имат определено място и във външнотърговския обмен на страната. Оборският тор има голямо значение за поддържане на почвеното плодородие. В миналото животните са имали значение и като теглителна сила.

Тенденциите в развитието на животновъдството в света показват, че следвоенният период налага бързо увеличаване на броя на всички видове животни. В зависимост от потребностите на населението,от природните и икономическите условия и нуждите на промишлеността от суровини структурата на животновъдството се мени. В първите години след войната най-бързо нарастваше броят на свинете и птиците като доставчици на месо и яйца, а след това на говедата. В нашата страна се наблюдават същите закономерности. През 1973 г. говедата съставяха 28,5%, свинете —27,9%, овцете— 33,5% и птиците — 10,1% от общия брой на животните.Структурата на продуктите от животновъдството, изразени в калории, за същата година за страната показва, че от говедата се получават 46,48% от калориите, които дава животновъдството. Останалите видове животни участвуват в снабдяването на населението с енергия от животински продукти, както следва: овце 23,10%, свине 18,33% и птици 12,09%. Най-съществено място заемат животните в снабдяване на населението с белтъчини. Белтъчините от животински произход се разпределят по видове животни така: от говеда 52,26%, свине 26,74%, птици 15,45% и овце 5,55%. По видове продукти белтъчините се доставят на консуматорите, както следва: с месото 3,7%, с млякото 29,3% и с яйцата 7,0%.

Производството на животински продукти през последните 20 години значително се увеличи.През 1973 г. спрямо 1952 г. производството на телешко месо се увеличи със 148,9%, на краве мляко — с 380,7%,на свинско месо — с 211,5%, на овче месо — с 93,6%, на вълна — с 92,5% и на птиче месо — с 350,0%. Независимо от това обаче по производство и по консумация на животински продукти на човек от населението нашата страна е значително назад. Налага се производството на продукти от животновъдството да се увеличи предимно за сметка на повишаване продуктивността на животните. За това са създадени вече известни предпоставки — породно подобряване на животните, изграждане на подходящи помещения за тях, подготовка на квалифицирани кадри със средно специално и висше образование, подходяща механизация. Това, което все още липсва, е фуражът. Следователно производството, прибирането и съхраняването на фуража са първостепенната задача на най-близките дни.Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Подписана


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.