Граждански процесуален кодекс. И други нормативни актове по граждански процес

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-5-2019
  •  98

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:191
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Граждански процесуален кодекс. И други нормативни актове по граждански процес

Съставители - Сава Манчев, Дамян Дамянов
Подписана.

CЪДЪРЖAHИE
Граждански процесуален кодекс .............. 5
Закон за административното производство...... . 84
Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред  93
Наредба за прилагане на Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред ............ 95
Правилник за разглеждане на трудови спорове ....... 100
Инструкция за приложение на чл. 79, ал. 2 от ГПК. .... 108
Закoн за лицата и семейството (извлечение) .....110
Cемеен кодекс (извлечение). ..... ......... 111
Закoн за кооперациите (извлечение) ....... 112
Закон за собствеността на гражданите (извлечение) ..... 113
Закон за териториално и селищно устройство (извлечение), . 120
Закон за гражданското въздухоплаване (извлечение) ..... 125
Указ за търговското корабоплаване на НРБ (извлечение), 127
Кoдекс на търговското мореплаване (извлечение) 130
Устaв на железниците в НРБ (извлечение).........133
Устав на автомобилния транспорт за общо ползуване в НРБ (извлечение) ...136
Указ за събиране на вземания от неизправни стипендианти и от неизпълнили поето задължение млади специалисти, завършили висши учебни заведения, полувисши институти, техникуми, професионално-технически училища по изкуствата у нас и в чужбина 339
Закон за държавния арбитраж ...............141
Правилник за прилагане на Закона за държавния арбитраж 149
Pазпореждане № 501 на МС от 29 декември 1969 г. за одобряване на нови ведомствени тарифи на Министерството на правосъдието и Върховния държавен арбитраж към Закона за държавните такси. о ............ 165
Постановление № 16 на МС от 18 май 1981 г. за приемане тарифа за таксите, които се събират в системата на държавния арбитраж.....170
Инструкция № 1410 за прилагането на ведомствената Тарифа № 1 по Закона за държавните такси...........172
Постановление № 30 на МС от 22 април 1976¡r. за прилагане на тарифите и утвърждаване на такси по Закона за държавните такси..... 180
Oбща тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавните такси.....................181
Списък на вещите, върху които съгласно чл. 339, т. "а" от ГПК не може да бъде насочено принудително изпълнение за задължения на гражданите..............182
Инструкция № 1 на Министерство на правосъдието — Върховен съд на НРБ, за движението и разглеждането на молбите и сигналите за преглед по реда на надзора, подавани до Върховния съд на НРБ
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

st-Граждански-процесуален-кодекс-И-други-нормативни-актове-по-граждански-процес
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.