Гражданска отбрана

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-5-2019
  •  199

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Държавно военно издателство
Страници:191
Корици:Меки
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. Добро
Гражданска отбрана

Учебникът е предназначен преди всичко за студентите от висшите и полувисшите учебни заведения в страната, в които се изучава гражданска отбрана по програма, утвърдена от МНП.

Той може да се използува от преподавателите по гражданска отбрана в средните училища и техникумите, а също така при подготовката на командирския и началническия състав в щабовете, службите, формированията и учрежденията-на гражданската отбрана.
Редактор Иван Петров *

Художник на корицата Л. Димкова Художествен редактор П. Кръстев Технически редактор Cm. Манов Коректор: X. Желева
Дадена за набор на 16. V. Î966 г.

Излязла от печат на 13. IX. 1966 г.

Печатни коли 12 — Издателски коли 12 Формат 65/92/16 — Тираж 10 100 екз.

Техн. пор. № 341 — Издат. пор. № 4026 — Лит. гр. 1/6 Цена 0,88 лв.
Печатница на Държавно военно издателство

***
ПРЕДГОВОР

Обучението на студентите от висшите и полувисшите учебни заведения в страната по гражданска отбрана от учебната 1964/65 г. се води по нова програма, утвърдена от Министерството на народната просвета и съгласувана с Щаба на гражданската отбрана на страната.

Отзовавайки се на острата нужда от учебник, авторски колектив от преподаватели от катедрите по гражданска отбрана при Софийския университет "Климент Охридски" и Машинно-електротехническия институт в София разработи предлагания учебник, в който са застъпени всички теми от общия раздел на новата програма. В учебника са взети пред вид новостите на съвременната защита от средствата за масово поразяване. Някои от темите се разработват и поместват за първи път.

Учебникът е разделен на три глави: глава I разглежда ролята задачите, организацията и мероприятията на гражданската отбрана; глава II разглежда въпросите, свързани с характеристиката и поразяващите свойства на оръжията за масово поразяване. В тази глава са разгледани новостите в химическото и ядреното оръжие, от които подробно е разработен въпросът за определяне на радиоактивното заразяване по следата на радиоактивния облак и дозата на облъчването; глава III разглежда въпросите за защитата от средствата за масово поразяване. За първи път са разгледани въпросите по евакуацията и разсредоточаването, както и организирането на работата в промишлеността и селското стопанство при радиоактивно и химическо заразяване.

Приложенията към учебника дават възможност на студентите самостоятелно да се упражняват в работа с дозиметричния кръг и таблицата към него, дози метричните прибори и прибора за химическо разузнаване.

Таблиците, поместени в текста, подпомагат воденето на груповите и самостоятелните упражнения.

При разработката на учебника авторският колектив бе подпомогнат дейно от някои специалисти от Щаба на гражданската отбрана на страната, от полковник П. Стойков от ВВА "Г. С. Раковски" и от отдел "Специален" при Министерството на народната просвета, на които колективът горещо благодари.
От авторите

1-Гражданска-отбрана
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.