Бизнесплан / Ирена Славова

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-5-2019
  •  106

Автор:Ирена Славова
Издателство:Тилиа
Страници:271
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Бизнес план - Ирена Славова
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор З
Глава първа
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА БИЗНЕСПЛАНА. РАЗДЕЛИ 7
1.1. Значение 7
„Да съставим бизнесплан“ 11
2. Практически съвети 11
3. Самостоятелна работа. Въпроси 12
1.2. Обхват на бизнесплана 12
1.3. Раздели 15
„Да съставим бизнесплан“ 23
4. Самостоятелна работа 23
Глава втора
СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ПРОЦЕС 26
5.3.1. Модел на стратегическо планиране. Характеристика . . .26
„Да съставим бизнесплан“ 31
5. Самостоятелна работа 31
5.3.2. Ситуационен анализ 31
5.3.2. Мисия 32
„Да съставим бизнесплан“ 34
6. Практически съвети 34
7. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 36
8. Самостоятелна работа 36
5.3.2. Анализ и оценка на външната среда 36
5.3.2. Макросреда 36
5.3.2. Микросреда 38
5.3.2. Анализ на външната среда 41
5.3.2. Анализ на възможностите и страховете 45
„Да съставим бизнесплан“ 47
9. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 47
10. Самостоятелна работа. Въпроси 48
5.3.2. Анализ и оценка на вътрешната среда 49
5.3.2. Подходи за идентифициране на вътрешните фактори .50
5.3.2. Оценка на стратегическите вътрешни фактори 55
1.3. Анализ на силните и слабите страни 59
„Да съставим бизнесплан“ 60
11. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 60
12. Самостоятелна работа. Въпроси 61
1.3. Глобални стратегии 64
„Да съставим бизнесплан“ 68
13. Практически съвети 68
14. Самостоятелна работа 71
1.3. Ресурсен анализ 71
1.4. Конкурентни стратегии 76
„Да съставим бизнесплан“ 82
15. Практически съвети 82
16. Самостоятелна работа. Въпроси 83
1.5. Конкурентен анализ 83
„Да съставим бизнесплан“ 84
17. Практически съвети 84
18. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 85
19. Самостоятелна работа. Въпроси 86
Глава трета
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 88
„Да съставим бизнес план“ 89
20. Самостоятелна работа. Въпроси 89
Глава четвърта
МАРКЕТИНГОВ ПЛАН 92
5.3.3. Описание на продукт/услуга 93
„Да съставим бизнесплан“ 94
21. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 94
22. Самостоятелна работа. Въпроси 95
5.3.4. Анализ на пазара 96
„Да съставим бизнесплан“ 97
23. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 97
24. Самостоятелна работа. Въпроси 102
5.3.5. Цени 104
„Да съставим бизнесплан“ 105
25. Пример: Хипотетична компания „Мираж“ 105
26. Самостоятелна работа. Въпроси 105
5.3.6. Реклама 106
„Да съставим бизнесплан“ 109
27. Самостоятелна работа. Въпроси 109

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици.

ст-Бизнесплан

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.