Българската екзархия 1870-1879

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-5-2019
  •  101

Автор:Зина Маркова
Издателство:БАН
Страници:397
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. Добро
Българската екзархия 1870-1879 - Зина Маркова

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5 Увод
УЧРЕДЯВАНЕТО НА ЕКЗАРХИЯТА — ЗАВОЕВАНИЕ НА УТВЪРЖДАВАЩАТА СЕ НАЦИЯ 19
Първа глава
НАЧАЛО НА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ. ТРУДНОСТИ
И ПОСТИЖЕНИЯ 31
Народно-църковният събор 1871 г. Екзархийският устав 31
Българската схизма 46
Вътрешни противоречия и конфликти 56
Втора глава
КЪМ НАЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО ВЕДОМСТВО 71
Движение за присъединяване към българската църква в спорните епархии 71 
Църковно-национални проблеми на екзархийските епархии 104
Трета глава ДИОЦЕЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКЗАРХИЯТА 135
Граници и структура на екзархийския окръг. Епархийско управление 135 
Централни управителни органи 152
Четвърта глава НОВ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 166
В областта на култа, правораздаването и посредничеството между населението и гражданската власт 166
Екзархията и българската просвета 182
Пета глава
ЕКЗАРХИЯТА И ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО 200 Отношение към революционно-освободителното движение 200
Екзархията в годините на Руско-турската война и на Временното руско управление (1877 1879) 229
Шеста глава
ЕКЗАРХИЯТА, ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ 250
Руската концепция за предотвратяване и премахване на схизмата 250 
Екзархията в политиката на Гърция, Сърбия и Румъния 271 
Екзархията и Западноевропейските велики сили 297
Заключение 315
Приложения 324
Източници и литература 330
Списък на съкращенията 347
Показалец на личните имена 349
Показалец на географските имена 363
Речник на по-малко познати термини 377
Резюме на руски език 379
Резюме на английски език 385
Резюме на френски език 391

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Българската-екзархия-1870-1879
Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.