Химия / Христо Петров, Станка Йорданова, Милка Енчева

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-5-2019
  •  128

Автор:Христо Петров, Станка Йорданова, Милка Енчева
Издателство:ТУ София
Страници:292
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Химия. Х. Петров, С. Йорданова, М. Енчева

ПРЕДГОВОР
Необходимостта от бързо задоволяване на нуждата от учебник по химия за студентите от Висшия машинно-електротехнически институт "В.И.Ленин" наложи препечатването на някои глави от учебника по химия с автори: Хр. Петров, С, Йорданова и М. Енчева издаден през 1983 г. от ДИ "Техника". В избраните глави са включени темите, залегнали в утвърдените най-нови учебни програми за трите професионални направления, по които се обучават студентите. Разглежданите въпроси като строеж на веществото, природа на химичната връзка и строеж на молекулата, електрохимия, метали и корозия на металите, защита от корозия, полимерни материали и др., ще позволят на студентите да придобият задълбочени фундаментални знания, на основата на които творчески ще разработват и прилагат новите материали и технологии в своята инженерна практика.

Глава I е развита от доц. кхн инж. Станка Д. Йорданова, глави IV, Y и YI - от доц. кхн инж. Христо Б. Петров, глави YIII и IX - от Доц. Милка Ал. Енчева.
Авторите

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Възможност за разлепяне на страници.

1-бз-Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.