Приложна математика. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-5-2019
  •  159

Автор:Георги Брадистилов
Издателство:Фонд "Научни цели" при В. Т. У
Страници:288
Корици:Твърди
Година:1945
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Приложна математика. Част 1: Елементи от алгебрата. Диференциално и интегрално смятане на една променлива. Комплексни числа. Детерминанти. Аналитична геометрия / Георги Брадистилов

Второ издание.
Завършва на 288 страница.

ПРЕДГОВОР

За да услужа на големия брой студенти, които слушаха моите лекции по Приложна математика в Висшето техническо училище през учебната 1944/45 г., избързах с отпечатването на записките по Приложна математика в три части. Тези записки не представляват един напълно завършен учебник, а едно резюме на материала, който съм предвидил в програмата по Приложна математика в Висшето техническо училище.

Първата част от тези записки е съставена по лекциите, които съм чел пред моите студенти—строители, земемери и архитекти, през зимния и началото на летния семестър на учебната 1944/45 и представлява материала, предвиден за I семестър на една напълно нормална учебна година.

Те не могат да служат като едно ръководство за самообразование, а по-скоро за едно помагало при изучаване на моите лекции.

При подреждане на материята съм се стремил от една страна да я дам в такъв ред с оглед използването й при изучаване на техническите предмети, които се четат през първата година, а от друга страна съм се придържал, колкото е възможно, да запазя хронологичния й ред. За да не се разшири обема на записките и заради това, че те са предназначени за студенти, които имат за цел не чистата математика, а нейното приложение, често пъти съм се ограничавал да спомена някои теореми без доказателства или пък да ги скицирам бегло. Обаче на някои места съм давал по-подробни разглеждания, както и пълни доказателства, които имат за цел не само да илюстрират същината на математиката, като една автономна наука, но и да създадат един метод за абстракното мислене на начинающия студент, тъй необходимо при изучаването на всяка техническа задача.

На някои места примерите са доста, оскъдни, обаче за това съм давал указание на по-любознателния студент да ги потърси в Сборника ми по Диференциално и интегрално смятане. Също така, тук таме за илюстрация на материята, както и да се види още в самото начало ползата от математиката, съм давал примери от приложенията.

Накрая изказвам благодарност на моите асистенти г-н Д-р Хр. Караниколов и Е. Божоров, които ми помогнаха при четене на коректурите и на моя студент Б. Панев за старанията, които употреби при правене на чертежите.

София, август 1945 Г. Брадистилов

БЗ-п-ст-кн-Приложна-математика-Част-1


Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.