Копирно-размножителна техника

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  20-5-2019
  •  138

Автор:С. Марков
Издателство:Техника
Страници:155
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 200 Състояние: Мн. Добро
Копирно-размножителна техника - С. Марков
СЪДЪРЖАНИЕ
A. Общи сведения и значение на копирно-раэмножителната техника 5
B. Пишещи машини 9
B. Портативни пишещи машини 14
B. Полупортативни пишещи машини 16
B. Канцеларски (стандартни) пишещи машини 17
B. Елекрически пишещи машини 18
B. Специални пишещи машини 21
B. Правилен избор на пишеща машина 35
C. Приложение на диктофонните уредби в копирно-размножителна-та техника 38
D. Копирна техника (репрография) — общи сведения 42
D. Термокопирен способ 47
D. Фотокопирен способ . . 53
D. Хелиографен (диазокоиирен) способ 68
D. Електрофотокопирен способ 89
D. Микрофотокопирна техника • 104
D. Електронно-искрови апарати • 126
E. Оперативна полиграфия . . . . • 129
E. Общи сведения 129
E. Спирторазмножителен способ • 131
E. Циклостилен способ 136
•5.4. Канцеларски офсетови размножителни апарати 143
F. Избор на копирно-размножнтелно средство 149
Ползувана литература . . 155

Копирно-размножителна техника
поредност на изданието : първо
Автор : инж. Стойко Цанов Марков Рецензенти : Радка Георгиева Андрианова Георги Петков Георгиев Научен редактор : инж. Пейчо Ьакалов Стилов редактор: Милка Кръстева Художник: Добри Добрев Худ. редактор : Лиляна Басарева Технически редактор : Добри Лозанов Коректор : Мерияна Тотева
Ладена за набор 19. VIII. 1971 Подписана за печат 5. IV. 1972
Излязла от печат 10. IV. 1972 Формат 32/84/108
Лит. гр. III-1 Тем. № 721а ; Изд. № 7514
Печатни коли 9,75 Издателски коли 7,41
Тираж 2575.
Държавно издателство .Техника“ бул. „Руски* 6 Печатница „Г. Димитров“, Шумен, пор. № 194

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-Копирно-размножителна-техника
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.