Товароподемни машини

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-5-2019
  •  127

Автор:Владимир Дивизиев
Издателство:Техника
Страници:264
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 220 Състояние: Добро
Товароподемни машини - Владимир Дивизиев

Поради голямото разнообразие на. товароподемните машини в учебника са разгледани само най-характерните им представители. Разгледани са главно основните въпроси, свързани с теорията, конструирането и експлоатацията на товароподемните машини.

Дадени са също и таблични данни за размерите и конструкцията на някои елементни възли на тези машини. Таблиците са съобразени с нашите стандарти (БДС) и със съветските стандарти (ГОСТ).

Учебникът е предназначен за студентите по машинно инженерство от всички специалности при Висшия машинно-електротехнически институт. Може да се използува и от студентите от другите висши технически учебни заведения. Ще служи също и на инженерите от практиката.
ТОВАРОПОДЕМНИ МАШИНИ доц. инж. Владимир Йорданов Дивизиев

Тираж 5,065
Формат 16/65/92

**
г
От 1 юли 1965 г. съгласно БДС 3952—65 у нас е въведена нова измервателна система, т. нар. Международна измервателна система (Systeme internationale). Международното означение на системата e SI, a българското й означение е СИ.

Международната система от единици е задължителна във всички области на науката, техниката, народното стопанство, както и при преподаването във висшите учебни заведения и средните училища. Тази система има 6 основни, 2 допълнителни и 27 най-важни производни единици. Основните единици са : метър — единица за дължина, килограм — за маса (количество вещество), секунда — за време, ампер — за електрически ток, градус Келвин — за термодинамична температура, кандела — за интензивност на светлината.

Нашият стандарт предвижда два вида означения на единиците — международно и българско. Международните означения на единиците са задължителни в научната и техническата литература, както и в учебниците за висшите, полувисшите и средните училища. Международните означения трябва да се спазват и при преподаването в тези училища. Българските означения на единиците се използуват в изданията от общ характер, във всекидневния печат, в учебниците за основните училища, както и при преподаването в тези училища.

Международната измервателна система е приета на Единадесетата генерална конференция по мерки и теглилки, състояла се в Париж в края на 1960 г.

Тъй като ръкописът беше написан от автора преди въвеждането на системата СИ у нас, то в него са запазени досега употребяваните измервателни единици. През близките няколко години международната система ще се въведе напълно у нас във всички области на науката и техниката. Разбира се, това не може да стане изведнъж, а постепенно. През периода до окончателното въвеждане на системата успоредно с новите единици ще се употребяват и старите. Затова за улеснение на читателите е дадена на стр. 4 сравнителна таблица за превръщане на досега употребяваните единици в единици от международната система.

От редакцията

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици.

1-Товароподемни-машиниКатегория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.