Теория и конструкция на автомобила

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-5-2019
  •  155

ПРОДАДЕНА

Автор:Константин Цветков, Иван Кременски, Цветан Цолов
Издателство:Техника
Страници:555
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: 150/225/40
Теория и конструкция на автомобила - Константин Цветков, Иван Кременски, Цветан Цолов

УВОД
Предметът «Теория и конструкция на автомобила» е един or основните специални предмети по специалността Експлоатация и ремонт на автомобили и кари в техникумите по механотехника и енергетика.С него се цели да се подготвят теоретически средните технически кадри за съответствуващите им места при проектирането, производството, ремонта и техническото обслужване па автомобилите.

Материалът обхваща описанието на отделните детайли, възли, механизми, уредби и агрегати предимно на съвременните, най-разпространени у нас автомобили, както и общите положения по тяхното изчисляване.

За задълбочено усвояване на материала учениците трябва внимателно да прочитат всеки урок, за да го разберат, да си съставят конспект на урока и да извършват упражненията, както и да отговарят на контролните въпроси за всеки урок, зададени им от преподавателя.

При разработване на курсови проекти и задания на дипломни работи да използуват формулите, дадени в настоящия учебник, както и примерните решения, технически и други данни и пр., давени в ръководството «Курсови проекти по двигатели с вътрешно горене и .автомобили».

При подготовката за изпит важно значение има разбирането на принципа на действие на отделните възли, механизми, уредби и агрегати на автомобила, тяхното предназначение, схематично изображение, отличителни характерни черти на аналогични конструкции, както и изчисляването, извършвано при тяхното проектиране.

***
В учебника са разгледани историческото развитие на автомобилите, качествата, на които те трябва да отговарят, тяхната класификация и общото устройство на автомобила, включително авто влаковете, специалните и специализираните автомобили, както и изпитването на автомобилите. Подробно се разглеждат теорията и конструкцията (изчисления на отделни агрегати, уредби, механизми и детайли) на автомо-б и ла.

Учебникът е предназначен за III и IV курс на техникумите по механотехника и по енергетика, специалност експлоатация и ремонт на автомобили и кари. Той може да служи и за общо ръководство на техническите кадри, които се занимават с конструирането, експлоатацията, поддържането и ремонта на автомобила, а така също и_като учебно помагало при подготовката и повишаването на квалификацията на водачите на моторни превозни средства.
Ма тсриглтт в учебника е разработен от авторите, както следва:

От ннж. К. Цветков — увод и глави I, II, III , IV, V и VI.
От инж. И. К р е м е н с к и — глави VII, VIII, IX , X, XI, XII, XIII и XV.
От инж. Ц. Цолов — глави XIV, XVI, XV II, XVIII, XIX. XX. XXI и XXII.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

1-Теория-и-конструкция-на-автомобилаВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.