Теория на еластичността

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-5-2019
  •  106

Автор:Христо Върбанов
Издателство:Техника
Страници:399
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. Добро
Теория на еластичността / Христо Върбанов

Предговор
Техническите потребности на нашето социалистическо строителство са огромни. Знанията от областта на Съпротивление на материалите и Строителната механика на прътовите системи не са достатъчни за изследване на по-сложни конструкции. Все по-често строителят се изправя пред необходимостта да проектира и строи гредостени, резервоари, язовирни стени, големи промишлени и обществени сгради с черупковидни покриви, силози, отговорни метални конструкции, мостове и др. Тези задачи налагат да се изучава Теорията на еластичността.

През последните десетилетия тази наука се превърна в мощно средство в ръцете на инженера-конструктор. Тя намери широко приложение както в практиката на строителния инженер, така и в практиката на машиностроителя, корабостроителя, самолетостроителя, минния инженер и др.

В системата на техническите науки теорията на еластичността заема съществено място: тя запознава учащия се как се използуват мощните математически методи в комбинация със съвременните изчислителни средства за нуждите на строителната техника. По този начин тя стимулира техническия прогрес, издига инженерното образование на високо теоретично ниво и създава солидни предпоставки за проектиране и строителство на съвременни конструкции.

С този учебник авторът си поставя за цел да облекчи дълбокото проникване на теорията на еластичността във всекидневната практическа дейност на нашия строител и проектант. Този процес ще бъде съществено ускорен, ако се извършва при ползуване на «Методично ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи», съставено от колектив на катедра «Строителна механика» при ВИСИ под общата редакция на автора.

Авторът изказва дълбока признателност и благодарност на всички читатели, които под една или друга форма са обърнали внимание върху недостатъци на предходните издания. Той и занапред ще приема с готовност критични бележки, насочени към подобряване на книгата.
Хр. П. Върбанов

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-Теория-на-еластичността

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.