Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-5-2019
  •  70

Автор:Сборник
Издателство:Отворено общество
Страници:183
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN:9789549828955 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България
Неизползвана книга.

Съдържание
Резюме 7
Марин Лвсенски
Увод 12
Иванка Иванова
Първа част
Макроикономически контекст на анализа -
светът, Европа и България по време на кризата 17
Георги Ангелов
A. Глобални тенденции 17
B. Макроикономическа картина на България -
сравнение и изводи 20
Втора част
Актуални тенденции
в трансграничната миграция на работна сила 25
B. Дефиниция на явлението и актуални
тенденции в глобален план 25
Георги Ангелов, Звезда Банкова
B. Паричните трансфери на мигрантите
и тяхното въздействие за България 35
Георги Ангелов
B. Актуални тенденции в трансграничната миграция от и към България
според други показатели 47
Георги Ангелов, Звезда Банкова
Трета част
Особености на политиките за управление на миграцията
Звезда Банкова
C. Основни моменти в развитието на миграционната политика на ЕС
D. Сфери на компетентност на органите на ЕС и на националното правителство
E. Компетентни национални институции
F. Управленски инструменти - Национална стратегия и програми
Четвърта част
Анализ на отделни казуси
F. Имигрантите в България
Евелина Стайкова, Тихомира Трифонова
F. Емиграцията на българи на остров Родос, Гърция
д-р Евгения Маркова
F. Емиграцията на българи във Великобритания: Лондон и Брайтън
д-р Евгения Маркова
F. Случаят Вършец в „икономиката
на страданието" - миграцията на жените от Северозападна България в Италия
Диана Иванова
Пета част
Изводи и препоръки
Георги Ангелов, Звезда Банкова, Иванка Иванова
Изводи
Препоръки

1-Тенденции-в-трансграничната-миграция-на-работна-сила-и-свободното-движение-на-хора-ефекти-за-България

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.