Приложната етика. Васил Момов, Владимир Бакщановски, Юрий Согомонов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-5-2019
  •  89

Автор:Васил Момов, Владимир Бакщановски, Юрий Согомонов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:280
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Необходимост, проблематика, възпитателни възможности
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор. ПРИЛОЖНОЕТИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ —ГЛОБАЛНА ТЕНДЕНЦИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА проф. ВАСИЛ ПРОДАНОВ 7
Първа глава. СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА: СОЦИАЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО 21
§ !. Етиката като «практическа философия»: традиционни представи 21
§ 2. Съвременната ситуация в нравствения живот и възпитанието 40
§ 3. Иновационните тенденции в етическото познание 51

Втора глава. ОНТОЛОГИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ЕТИКАТА, МОРАЛА И ВЪЗПИТАНИЕТО. . . 62
§ 1. Духовнопрактическото производство на човека като социалнонравствено същество 62
§ 2. От концепцията към историческите модели . . 68
§ 3. Формиране на колективистичната личност, на свободната индивидуалност '79

Трета глава. СПЕЦИФИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НРАВСТВЕНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И НА ТЕОРЕТИЧНОТО ЗНАНИЕ ЗА НЕЯ .... 84
§ 1. Идеологическият процес и неговото управление 84
§ 2. Превратни изображения 102
§ 3. Атрибутивна характеристика 108
§ 4. Диалектика на обекта и субекта 123
§ 5. Възпитателната дейност: «странности» на теоретизирането 133

Четвърта глава. ПРИЛОЖНО ЕТИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ: ФУНКЦИИ
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ 146
§ 1. Фундаменталните и приложните структури в системата на етическото знание 146
§ 2. Функционално предназначение 15ç
§ 3. Етическите делови игри: диалго на етиката и морала 15g

Пета глава. УПРАВЛЕНИЕТО НА НРАВСТВЕНОВЪЗПИАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ КАТО ЦЕЛЕНАСОЧЕНА СИСТЕМА 17 о
§ 1. Идеалът и целта на нравственото възпитание и тяхното конкретизиране 17Q
§2. Програмиране на възпитателната дейност ... 17g
§ 3. Социалният контрол като специфичен механизъм за управление и идейнонравствено въздействие 19]
§ 4. Етическата делова игра «Кодекс на колектива» 205

Шеста глава. ВЪЗПИТАВАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ: АКСИОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ 211
§ 1. Възпитателният корпус. Етиката на възпитанието 21 1
§ 2. Съвременният стил на мислене и действие на идеологическите Jкадри. Организационноуправленска култура и морална позиция 2lQ
§ 3. Нравствена позиция и педагогическо творчество 232
§ 4. Методът на етическия практикум «Възпитаване на възпитателите» 24]
Вместо ОБЕКТИВНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, заключение. ИДЕЙНО-ВЪЗПИТАТЕЛ НА РАБОТА И НРАВСТВЕНА АКТИВНОСТ 25ı

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-п-Теория - идеологическа практика - личност!!!

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.