Практическо лозарство. Митко Ников

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-5-2019
  •  85

Автор:Митко Ников
Издателство:Земиздат
Страници:200
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Практическо лозарство: Съвети за личното стопанство - Митко Ников

1СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 5
История и състояние на лозарството в света и у нас .... 7
Произход на лозовата култура 7
Развитие на лозарството у нас 8
Кратки сведения за лозарството в света 11
Състояние и значение на лозарството за нашата страна ... 14
Органография на лозовото растение 16
Обща характеристика на културната лоза . .16
Коренова система 17
Многогодишни части и плодни звена 19
Пръчки * . . 2 !
Пъпки . . . 25
Лист 27
Съцветие и цвят ¿9
Цъфтеж и оплождане 32
Грозд. зърно и семе 34
Растеж, прошарване и узряване на гроздето 3S
Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата 33
Влияние на топлината 38
Влияние на светлината 41
Влияние на влагата 4 2
Влияние на географските фактори 4 3
Влияние нз почвата 44
Почви, подходящи за отглеждане на винени и на десертни сор¬тове лози 46
Засаждане на ново лозе 43
Избор на място 48
Избор на място за лозите в дворове 49
Мелиоративни работи преди засаждането на лозите 50
Терасиране на наклонени места 52
Риголване на мястото за лозе 53
Разстояния и форми на засаждане 55
Маркиране на мястото и подреждане на сортовете 57
Качества, на които трябва да отговаря лозовият посадъчен материал 53
Подготовка на лозите за засаждане 60
Начини на засаждане вЗ
Грижи за лозите през първите години след засаждането ... 66
Попълване г.а празни места в лозята 68
"Присаждане на място 70*
Сортове лози 74
Сортове за производство на винено и на десертно грозде . . 74
Сортове за производство на ранно десертно грозде 75
Сортове за средно ранно десертно гроздопроизводство .... 78
Сортове за късно десертно гроздопроизводство 79
Безсіменни сортове 80
Сортове за производство на бели вина 81
Сортове за производство на червени вина 83
Директни сортове 85
Избор на подходяши сортове за лозето в личното стопанство . 86
Избор на подложки за културните сортове лози 89
Фсрмкровки и системи на резитба при лозата 91
Необходимост от резитба на лозата , 9Î
Биологични основи на резитбата 92
Формировки и системи на резитба при лозата 95
Чашовидна формировка 96
Формировка Гюйо 99
Кордон Роая . . . . 105
Средиостъблен двустранен кордон . 107
Реконструкция на приземно формирани лози sa стъблено от¬глеждане 108
Двуетажен кордон '09
Кордон Томри .ill
Формировка видоизменен Мозер 113
Формировка омбрела 114
Формировка Силвоз 117
Формировка веранда 118
Формировка пергола Тендоне 118
Асмовидни формировки 120
Избор на формировка за лозите, отглеждани в дворовете . . 123
Време и техника на резитбата 124
Резитби на зелено 125
Изкуствено опрашване при лозата 132
Подпиране и привързване на лозите 134
Обработка на почвата, торене и напояване на лозята .... 138
Обработка на почвата 138
Използване на хербициди в лозята . . 141
Торене на лозята 142
Напояване на лозята 145
Повреди, болести и неприятели по лозата 148
Повреди по лозата от неблагоприятни условия на външната среда 148
Изресяване при лозата и мерки за борба с него 151
Жълтеене на лозите, причинено от физиологична хлороза . 1
Мана по лозата 153
Оидиум по лозата 157
Сиво гниене по гроздето 159
Бактериален рак по лозата 160
Вирусни болести по лозата 161
Лозова филоксера 162
Шарен гроздов молец 16*
Лозов акар 165
Лозова краста 166
Прибиране и оползотворяване на гроздето 167
Хранителни и диетично-лечебни свойства на гроздето .... 167
Беритба и съхраняване на десертно грозде 168
Приготвяне на гроздов сок 171
Приготвяне на петмез, рачел и грозденица 173
Беритба на винени сортове 174
Подготовка и поддържане на винарските съдове 175
Мачкане и ронкане на гроздето 177
Подобряване състава на мъстта 178
Алкохолна ферментация 179
Използване на серен двуокис и на квас от селекционирани дрожди във винарството . . . . 180
Приготвяне на бели трапезни вина 181
Приготвяне на червени трапезни вина 182
Грижи за младите вина 184
Подготовка и бутилиране на виното 185
Предпазване на виното от заболяване 186
Качества на виното като питие 188
Как да се сервира киното 189
Сервиране на някои силно алкохолни напитки 192
Съхраняване и използване на джибрите 193
Производство на оцет при домашни условия 198

1-Практическо-лозарство

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.