Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  77

Автор:Румен Ваташки
Издателство:Епископ Константин Преславски
Страници:175
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN:9545772301 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията (средата на XIX до 30-те години на XX век) - Румен Баташки
Нечетена книга
Църковно-историческо изследване / Тираж 200 броя

***
УВОД
Мисията на францисканите в България заема централно място в историята на католицизма у нас. Те са не само пионерите на католическата проповед в нашите земи, но и основателите на Католическата църква в България.

Още през средните векове българската държава има контакти с Католическата църква - и to благодарение на францисканите. Тъй като българските владетели преследват преди всичко политически цели, католицизмът не е могъл да има някакво влияние върху живота на българите, но францисканската мисия е исторически факт и има своето място в църковната ни история1.

В края на 1984 г. в частен разговор с католическия свещеник при църквата “Св. Йосиф” в София Франц Нонов разбрах, че в България има и капуцинска мисия, а самият той е капуцин.

Изхождайки от това, че капуцините са разклонение на францисканците и че двата ордена разполагат със свои мисии в България, аз предприех едно самостоятелно изследване по този въпрос, което стана тема на дипломната ми работа и в голяма степен осмисли живота ми в следващите двадесет години. През всичките тези години творческото търсене, което беше завладяло сърцето ми, не ме напусна нито за миг.

Не е тайна, че по времето на комунистическото управление в страната темата за католическите мисии в България от Освобождението до края на Втората световна война беше табу за българската историческа наука. Осмелих се да се занимавам с католическата проблематика във време, когато тази тема беше забранена. Специфичните ми научни интереси обаче бяха оценени по достойнство от бившата Държавна сигурност (ДС), тъй като на 19 септември 1989 г. срещу мен беше образувано дело за оперативна проверка (ДОП) от VI отдел на Окръжно управление на МВР - София под псевдоним “Кардинал” с окраска “Противодържавна агитация и пропаганда”. Това установи комисията по Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, която ме уведоми с писмо, че срещу мен е събирана информация от служителите на ДС.

Проследяването на някои периоди от историята на Пловдивската епархия и на развитието на католическата пропаганда в диоцеза е поредното предизвикателство за мен, тъй като там е съсредоточена най-компактната маса католическо население от латински обред в страната. Този труд е продължение на едно по-цялостно изследване, върху което работя през последните години. В сегашната си работа представям и архивен автентичен материал, чрез който искам да придам по-голяма виталност на проблемите.

Благодаря на Бога, Който ме подкрепяше и в най-трудните ми моменти. Винаги чувствах в душата си Неговата топлина, която ми даваше нови сили.


'Върху францисканската мисия в България могат да се консултират следните научни трудове: Клайнер, Блазиус. История на България. C., 1977; Клайнер, Блазиус. Хроника на Българското францисканство. C., 1999. Милев, Никола. Католишката пропаганда в България през XVII век. C., 1914; Дуйчев, Иван. Софийската католическа архиепископия през XVII век. C., 1939; Дуйчев, Иван. Прояви на народното самосъзнание у нас през XVII век. - Македонски преглед, 1942, кн. XIII; Бакалски, Фортунат. Апостола-тът на католическите мисионери в България през XVII век. Белозем, 1990. (Машинопис); Станимиров, Свилен. Политическата дейност на българските католици. C., 1988; Димитров, Божидар. Петър Богдан Бакшев - български политик и историк от XVII век. C., 1985; Dujčev, Ivan. Il cattolicesimo in Bulgaria nel sec. XVII. - Orientalia Christiana Analecta, n. Ili, Roma, 1937, pp. 9-74; 11 francescanesimo in Bulgaria nei sec. XIII e XIV, Roma, 1935, Estratto della ‘Miscellanea francescana’, volume XXXIV, fase. IV, 1934, pp. 1-18; Милетич, Л. Из историята на българската католическа пропаганда през XVII век. (Отпечатък из “Български преглед”), C., 1894, Т. 10-12.

Cъдържание
УВОД................5
Глава I.
ЦЪРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО НА ПЛОВДИВСКАТА ЕПАРХИЙСКА ЦЪРКВА ......7
1. Кратки исторически сведения за основаването на Пловдивската епархия ....7
2. Пловдивския диоцез по време на Възраждането..............9
3. Пловдивската епархия след основаването на Българската екзархия........... 16
4. Пловдивски митрополити.................................................35
Mитрополит Панарет (1861-1883 г.)..........................36
Mитрополит Натанаил (1891-1906 г.)........................36
Mитрополит Максим ( 1906-1938 г.)...........................38
Mитрополит Кирил (1938-1968 г.).............................39
Mитрополит Варлаам (1969-1986 г.)..........................40
Mитрополит Aрсений (1986 г.)............. 41

Глава II.
РИМО-КАТОЛИЧЕСКИТЕ МИСИИ В ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ 43
1. Oрганизацията на католическата общност в Софийско-Пловдивската епархия........43
2. Училищно дело .................................................................62
3. Католически печатни издания в диоцеза.........................75

Глава III.

ЗАСИЛВАНЕ НА РИМО-КАТОЛИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА В ЕПАРХИЯТА......79
1. Претенции на Франция за специален статут по време на богослуженията. Опити на епископ Викенти Пеев да изнудва МВРИ..........................79
2. Униатството в селата Покрован, Атерен (Кобилино) и Куклен.................82
3. Поглед върху мисията на архиепископ Ронкали в България (1925-1934 г.)....94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........111
ПОЛЗВАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА............................................113
ПРИЛОЖЕНИЯ...........................134
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ.........................................160
ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ.............................................................170
PЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК...................................................179

1-Пловдивската-епархийска-църква-и-римокатолическите-мисии-в-епархията


Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.