Планове и програми в националноосвободителното движение през възраждането

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  75

Автор:Сборник
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:206
Корици:Меки
Година:1998
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Планове и програми в националноосвободителното движение през възраждането: Сборник документи

Библиотека "Проглас"

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор................................................. 5

I. ЗАРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ.............................................. 9
1. Из "История славяноболгарская" на Паисий Хилендарски, от 1762 г. Предисловие к хотещим читати и послушате написания в историцу сию
Послесловие.......................................... 11
2. Възвание на Софроний Врачански към българския народ от 1810 г. .15
3. Записка на Софроний Врачански, представена на М. Н. Кутузов, 29 май 1811, Букурещ....................................... 17

II. БОРБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ........ 21
4. "Рибен буквар" на д-р Петър Берон, 1824 — Предисловие........ 23
5. Ферман за учредяване на Българската екзархия, даден от турския султан на 28 февруари/11 март 1870 година в Цариград.......... 26

III. ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ................ 31
6. Текст на "Свещената коалиция", сключена между Тайния централен български комитет и румънските либерали през 1866 година 33
7. Основно законоположение на народните тайни комитети 1867 г. . . 34
8. Мемоар на Тайния централен български комитет до султан Абдул Азис, 1867 г.......................................... 37
9. Обръщение на Българския таен централен комитет към български народ, 1868 г..................................... 44

IV. ДОБРОДЕТЕЛНА ДРУЖИНА.............................. 45
10. Проектопротокол на Добродетелната дружина за създаване на Югославянска държава, 5 април 1867....................... 47
11. Програмна статия "Обновление" на в."Отечество", 25 юли 1869 .............................................. 49

V. НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ СЛЕД КРИМСКАТА ВОЙНА..................................... 53
12. План за освобождение на България, ноември—декември 1858 .... 55
13. План за освобождение на България, 1861...................... 60
14. Статут за Привременно българско началство в Белград, Втора редакция, 15 юни 1862...................................... 62
15. Привременен закон за народните горски чети за 1867 лято, 1 януари 1867 ............................................. 64
16. "Български глас", 1870 ..................................... 67
17. Програма на Българския революционен централен комитет, 1 август 1870.............................................. 84
18. Нареда до работниците за освобождението на българския народ, съставена от Васил Левски през 1871 г........................ 86
19. Символ-верую на Българската комуна, 20 април 1871........... 93
20. "Народът вчера, днес и утре" — статия на Хр. Ботев, 1871 ....... 93
21. Програма на Българския революционен централен комитет, приета на общото събрание на 29 IV — 4 V 1872................ 99

VI. НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ СЛЕД АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ............................... 109
22. Устав на Българското централно благотворително общество, 10 юли 1876 ............................................. 111
23. Политическа програма, приета на Първия български народен събор, 19 ноември 1876 ................................. 113
24. Из протокола на общото събрание на Българското централно благотворително общество, 21—22 ноември 1876 .............. 114

VII. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ, ПОДГОТВЕНИ ЗА ЦАРИГРАДСКАТА ПОСЛАНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ................ 121
25. Мемоар, представен на европейските държави от Др. Цанков и М. Балабанов, 1876 ....................................... 123
26. По политическата програма, 1876........................... 128
27. Програма от "X" от България, 1876 ......................... 128
28. Програма на "Руский мир", 1876............................ 131
29. Два проекта за организация на България, 1 ноември 1876 ....... 132
30. Обръщение на русенските българи към руското правителство, 5 ноември 1876...... 144
31. Желанията на българите, 27—9 декември 1876 ................ 146
32. Записка на Н. П. Игнатиев за задачите на Цариградската конференция......... 151
33. Програма на българските искания, 1876 ..................... 163
34. Желанията на българската нация, 4—16 декември 1876 ......... 165
35. Политическа програма на Централния комитет в Русе......... 171
36. Извлечения от протоколите на Цариградската посланическа конференция от 23 декември 1876 до 20 януари 1877 г.......... 173

VIII. ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ....................... 179
37. Възвание на Българското централно благотворително общество към българския народ, издадено в Букурещ на 12 април 1877 г. .. 181
38. Санстефански мирен договор, сключен между Русия и Турция на 19 февруари/3 март 1878 г................................ 182
39. Берлински договор, сключен между Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия, Русия и Турция подписан на 1 — 13 юли 1878 г.... 192


Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Планове-и-програми-в-националноосвободителното-движение-през-възраждането
Категория › Документи и архиви

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.