Психология на труда

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  86

Автор:О. Матоушек, И. Ружичка
Издателство:Наука и изкуство
Страници:331
Корици:Меки
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Психология на труда - О. Матоушек, И. Ружичка

СЪДЪРЖАНИЕ
A. Основни познания по психология 3
Предмет на психологията 3
1. Определение на психологията 3
2. Психологичсека методология 6
3. Биологична основа на психиката .... 7
4. Социална основа на психиката 13
Психологическата система от познания 17
Б. Използуване на психологията в обществената практика . . 32
B. Психология нт общия труд 35
I. Определение на психологията на труда 35
II. Очерк зі развитието на психологията на труда 38
III. Връзка на психологията на труда с другите клонове на науката 45
IV. Практическо приложение на психологията в предприятието 47
V. Методи на психологията на труда 50
C. Психологически разбор на трудовото постижение 56
I. Трудово постижение и индивидуални различия в него ... 56
II. Преценка на постижението • . . 59
III. Умора и усещане за умора 66
IV. Трудов процес и трудови постижения 73
1. Икономия на движението 74
2. Работен метод 78
3. Ритъм и монотонност 81
4. Работен и личен темп . 86
5. Работно време и неговото деление 88
6. Активна почивка 96
D. Социално-психологически проблеми на труда 98
I. Трудова мотивировка 101
1. Отношение към труда 101
2. Трудови становища и трудов морал 105
3. Какво искат хората от работата си 108
4. Фактори, стимулиращи към труд 111
5. Технология и удовлетвореност от труда 120
6. Обществено положение на професията .......... 123
II. Трудовият колектив 125
1. Колективът и неговото значение в живота и дейността на човека 125
E. Трудовият колектив и отношенията между хората на работното място 129
F. Положение на индивида в колектива . . . . 134
G. Възпитателно значение на трудовия колектив 137
H. Особени обществени групи в трудовия процес 138
I. Обществена атмосфера на работното място 140
J. Труд в колектив и индивидуален труд 143
Ръководещият работник . 145
5. Положение на ръководещия работник в колектива . . . 147
6. Ролята на ръководителя 153
7. Личността на ръководещия 156
8. Кадрова дейност на ръководещия 156
9. Психологични въпроси на обучението на ръководещите
работници 178
VI. Психологични аспекти при подбор и разпределяне на работниците 18+
VII. Психологични аспекти при конструиране на машини 194
VIII. Фактори на външната работна среда 235
V. Осветление 235
7. Основни понятия 250
8. Принципи на правилното осветление 238
VI. Оцветяване 247
III. Основни понятия 247
IV. Психологично въздействие на цветовете 250
V. Оцветяване на средствата за производство 252
VI. Цветно решение на работната среда 253
VII. Значение на цветовете за безопасността . . • 257
VII. Шум 258
7. Основни понятия . • • . 258
8. Шум и трудова дейност 264
9. Вредни и смущаващи въздействия на шума 266
10. Охрана против шума 271
11. Допустими равнища на шума 273
VIII. Микроклиматични условия 278
2. Основни понятия 278
3. Влияние на микроклиматичните условия върху трудовия капацитет 282
4. Оптимални стойности на микроклиматичните условия . . 285
8. Безопасност на труда 290
1. Основни понятия 290
И. Причини за увреждане и тяхното отстраняване 293
I. Психологически въпроси на грижите след увреждане . . . 299-
II. Методи за възпитаване, обучение и пропаганда за безопасност на труда 302
V. Приложение на изискванията на безопасността, хигиената и психологията на труда при конструкторската дейност . . .
Заключение
Показалец на личните имена
Предметен показалец
Литература
Списък на таблиците и фигурите

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

1-Психология-на-труда
Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.