Проблеми на олимпийското движение

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  75

Автор:Сборник
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:257
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Проблеми на олимпийското движение: Статии, студии, есета

Под редакцията на Ангел Солаков

Български олимпийски комитет - БОК

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Верен на своето предназначение и разбиране да бъде все по-Голям източник на олимпийска просвета и в желанието си да помогне за по-задълбоченото опознаване на олимпийското движение от страна на нашите физкултурни деятели, педагогически спортни кадри и спортни журналисти, Българският олимпийски комитет след поредицата ведомствени издания през 1973 и 1974 г. поднася настоящия сборник «Проблеми на олимпийското движение», който има благородната задача да хвърли повече светлина върху някои от най-важните въпроси на олимпизма.

Третираните в сборника проблеми в голямата си част бяха разисквани на X олимпийски конгрес. Конгресът в общи линии успя да маркира пътя, по който олимпийското движение трябва да върви в бъдеще.

Разглеждайки проблемите на олимпийското движение от марксически позиции, авторите са се постарали да покажат движението такова, каквото е — в неговото единство и борба на противоположностите, арена на идеологическа борба и в същото време грандиозен форум на мирното съревнование и сътрудничеството па спортната младеж.

По своя характер поместените теми следват две главни насоки. Едната дава теоретическо осветляване на олимпийското движение от наши научни позиции и оборва различните буржоазни теории за него. Такива са темите за «философията» на олимпизма, за идейно-моралните му устои, за демократизацията. Другата насока разглежда конкретни практически проблеми — олимпийската програма, «медицинската война», олимпийския церемониал в емблемите и др., които също са били предмет на оживени дискусии .

Интересни за читателя ще бъдат и някои обзорни статии и есета, които хвърлят повече светлина върху важни моменти от съвременното олимпийско движение.
Надявам се, че настоящото поредно издание на БОК ще бъде посрещнато добре и оценено правилно от спортната ни общественост и по-конкретно от тези, които в ежедневната си дейност непосредствено се занимават с олимпийски въпроси.

От друга страна, настоящият труд ще запълни известна празнота в твърде скромната ни национална оригинална олимпийска литература.

От името на Българския олимпийски комитет и от моя страна приветствувам авторите на поместените материали, активни дейци на олимпийското движение, на чийто труд се дължи издаването на този сборник.
Ген.-полк. Владимир Стойчев—► председател на БОК

Тираж 1105 броя

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ген.-полк. Владимир СТОЙЧЕВ —Вместо предговор ...................... 5

2. Трендафил МАРТИНСКИ —Десетият олимпийски конгрес и неговото значение ...... 7

3. Димитър ХАРАЛАМПИЕВ —Приносът на БОК за укрепването на международното олимпийско и спортно движение ....................14

4. Николай ПОПОВ —Философски проблеми на олимпизма.............45

5. Николай АНДОНОВ —Идейно-морални основи на олимпийското движение......69

6. Райко ПЕТРОВ —Олимпийският спорт и хармоничното развитие на човешката личност ..........................93

7. Христо МЕРАНЗОВ —Олимпийският спорт в България..............102. 
 
8. Ангел СОЛАКОВ —Демократизация на олимпийското движение .........125

9. Надежда ЛЕКАРСКА —Олимпийската програма и изгледи за бъдещото й развитие. . 168

10. Николай ГЕОРГИЕВ —Защита на олимпийския церемониал и олимпийските емблеми 188

11. Наталия ПЕТРОВА —Физическото възпитание на жената и участието й в олимпийските игри ............................211

12. проф. д-р Константин АНАСТАСОВ —Нормални хора или «супермени»? ..............222

13. Антон АНТОНОВ-ТОНИЧ —Олимпия облагородява големия спорт? ............241

14. Надежда БОГДАНОВА —Високото звание «олимпйец» ................248

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Проблеми-на-олимпийското-движение
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.