Зъбни предавки

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  137

Автор:Сборник
Издателство:НТС по Машиностроене
Страници:212
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Зъбни предавки: Национална конференция Октомври 1974 Доклади (Тираж 300 екз.)

В настоящия сборник са отпечатани докладите изнесени на Националната научно-техническа конференция по зъбни предавки -съвременен и надежден машинен елемент, състояла се на 10 и 11 октомври 1974 г. в гр. Габрово.
В конференцията взеха участие специалисти от ВУЗ, научни институти и производствени предприятия. Присъствуваха над 100 души специалисти. Бяха изнесени и обсъдени 25 доклада и научни съобщения по следните раздели:
1. Конструиране на съвременни зъбни предавки
2. Технологични проблеми при производството на зъбни колела и Предавки
3. Експериментални иволедвания и усъвършенствувания на конструкцията на зъбните предавки.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗЬБНИ ПРЕДАВКИ / Доклади /
Редактори: ин*. Георги Д и м ч е в /I раздел/
инж. Александър Цървенков /II раздел/ инж. Владимир Овчаров /III раздел/
Тираж 300, формат 71x100/16, печатни коли 13,5
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮ3 ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Първи раздел
Димчев,Г..Арнаудов,Н.,Павлов,В..Любенов,В. Геометрично пресмятане на предавки със цилиндрични зъбни колела с помощта на ЦЕИМ ..... 5
Арнаудов.К.,Димчев,Г.,Павлов,В..Любенов,В. Единна методика и програма за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки на товароносимост...21
Ораклиев.Д..Арнаудов,К..Михайлов,Ат. Методики и програми за геометрично и якостно пресмятане на конусни предавки с елоидни зъби на ЦЕИМ......30
Пейчев,П. Относно влиянието на профила на генератора върху геометрията на залепването при вълнов редуктор ....... 39
Пейчев,П. Зона на съществуване на залепването при дву вълнов редуктор........................48
Русева,Сл. За предавателното число на конусната двойка при конусно-цилиндричен редуктор ................ 54
Петров,Ив. Един нов начин за задвижване на електрокари и електромобили ...................... 57

Втори раздел
Матев,Б..Минчев,М. Възможност за внедряване на студеното пластично калиброване на зъбите на зъбни колела ...... 65
Матев,В. Качествена оценка на процеса калиброване зъбите на зъбни колела ......................70
Михайлов,А. Някои въпроси, свързани с изработването и употребата на конични зъбни предавки с криволинейна зъби ..... 78
Иванова-Грънчарова.Д. Изследване влиянието на монтажния екцентритет върху точността на конусна зъбна предавка .... 85 Пангелов,Ив..Ганчев,Е. Статистически анализ на точността при обработване на зъбни колела за електротелферен редуктор.....92
Господинов,В. Изчисляване теглото на цилиндрични зъбни колела.......................101
Цанев,Ц.,Дюлгеров,Ив. и др. Изследване на технико-икономическата ефективност на индукцинно високочестотно закаляване на цилиндрични зъбни колела, използвани в редуктора на подемния механизъм на въжени електротелфери. . ........... 109 
Стаматов,Им..Панайотов,Ив. Изработване на абразивен шевер. . 117

Трети раздел
Личков.М. Модификация на работните профили на зъбните колела в металорежещите машини.... ....123
Арнаудов,К.,Бинев,A.,Кючуков.О.,Манолов,П. Опитно определяне на натоварването на сателитите в една планетната зъбна предавка ................ 132
Димчев,Г.,Йорданов,П. Сравнителни експериментални изследвания на радиална-щифтово съединение на гъвкавото звено на вълнови предавки ........ 140
Илиев,И. .Устройства за изпитване на малкомодулни зъбни предавки на дълготрайност .............. 148
Цървенков.Ал..Велков,В..Чобанов,К. Товароносимост на предавка 2К-Н.ОТ конструкциите на затегачи тип ДЗТ за задвижвания при металорежещи машини .......... 154
Димитров,К. Дабораторно-стендови изпитания на редуктори. . . 161 Пенчев,Б. Относно определяне КПД на мотокари и електрокарни трансмисии ................ 174
Таков,Ив.,Текев,С..Димчев,Г.,Йорданов,П. Износоустойчивост на цилиндрични редуктори за ръчни електроинструменти в зависимост от страничната хлабина и от вида на смазката. 182 
Герчев,И.,Стоев,Ст. Методика за измерване износването на зъбите на цилиндрични зъбни колела с еволвентен профил на зъба. Измервателен уред. ... ............. 191
Мановски,Ив.,Николов,В.,Цанев,Н. Някои изводи от опи*а на БТР по телферестроене-Габрово, по вграждането и експоатацията на планетни редуктори в подемния механизъм на въжените електротелфери......... 205

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Зъбни-предавки
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.