Латински език. Морфология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  79

Автор:Недялка Георгиева
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:150
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN:9540422136 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Латински език. Морфология Недялка Георгиева  

Неизползвана книга.

Съдържание
Обща морфологична характеристика на латинския език 7
Части на речта 11
Съществително име 12
Граматически категории на съществителното име 13
Първо склонение i 15
Второ склонение 17
Прилагателно име 20
Прилагателни по първо и второ склонение 21
Трето склонение 22
Трето консонантно склонение 23
Трето вокално склонение 25
Трето смесено склонение 26
Общи правила за формите по трето склонение 27
Прилагателни по трето склонение 33
Степени за сравнение 36
Склонение на гръцките имена в латински език 41
Четвърто склонение 43
Пето склонение 44
Особености на склоненията 45
Местоимение 52
Лични местоимения. Възвратно местоимение 52
Притежателни местоимения 53
Показателни местоимения 53
Въпросителни местоимения 55
Относителни местоимения 56
Неопределителни местоимения 56
Местоимении прилагателни 58
Отрицателни местоиемния 58
Съотносителни местоимения 59
Числително име 62
Наречие 66
Предлог 71
Съюз 72
Частица 74
Междуметие 75
Глагол 76
Синтактична и граматична характеристика 76
Морфологични категории на глагола 78
Образуване на сегашна основа 84
Времена и форми от сегашната основа 87
Минала основа 93
Времена и форми от миналата основа 104
Супинна основа 106
Сложни времена 109
Глаголи на-io Ill
Отложителни глаголи 114
Дефективни глаголи 129
Безлични глаголи : 131
Описателно спрежение 132
Глаголи на -sc-o 135
Преглед на перфектната основа 137
Литература 150

ст-Латински-език-Морфология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.