Естетика на модерното изкуство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  92

ПРОДАДЕНА

Автор:Димитър Аврамов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:467
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 190 Състояние: Мн. Добро
Естетика на модерното изкуство - Димитър Аврамов

Книгата съдържа множество цветни и черно-бели илюстрации към текста.

Предлаганият труд, както подсказва и самото му заглавие, е теоретическо изследване на модерното изкуство, изследване на неговата своеобразна
е с m е т и к а . Следователно в него читателят няма да намери имена, събития и дати, подредени в прецизна хронологическа последователност, с каквито изобилствува съвременната литература върху модерното изкуство. Отделните глави следват основните черти и проблеми на онази естетическа концепция, която обуслови характерната му еволюция, а историческите факти са групирани около тях, за да ги откроят по-релефно. Такъв изследователски подход, макар и нелесно осъществим, несъмнено има своите предимства пред чисто историческия: изхождайки от фактите, той цели да разкрие вътрешния им смисъл и да подчини на една „интелектуална схема“ онова, което в непосредствения ход на историята изглежда многообразно, разнопосочно и хаотично. Наред с това той носи и своите неизбежни несъвършенства: известни повторения, от една страна, и, от друга — празноти при реконструкцията на историческия процес. Повторения —• защото някои художествени явления се разглеждат в почти всички глави, макар и от различни гледни точки, и празноти—защото никое теоретическо изследване не е в състояние да обхване цялото богатство от конкретни факти дори когато някои от ...


Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Естетика-на-модерното-изкуство
Категория › Изкуства

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.