Есета. Том 1-2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-5-2019
  •  84

Автор:Хосе Ортега-и-Гасет
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:992
Корици:Твърди
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Добро
Есета. Том 1-2 / Хосе Ортега-и-Гасет

Библиотека "Класическо наследство",  № 9-10.

Предговор, встъпителна студия и съставителство
проф. д-р Исак Паси

Превод от испански език

СЪДЪРЖАНИЕ Том 1

ПРЕДГОВОР — от съставителя ............................... I

ВСТЪПИТЕЛНА СТУДИЯ: Епоха, култура и изкуство в естетиката на Хосе Ортега-и-Гасет — Исак Паси..................... 

НОВА ПОЕЗИЯ, СТАРА ПОЕЗИЯ (1906). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова.................................

НЮРНБЕРГСКИТЕ ФОНТАНЧЕТА (1906). Прев. Албена Шишкова. Ред. Вилета Миланова.................................. 71

ИЗЛОЖБА НА СУЛОАГА? (1910). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова........................’.........

ШЕЙЛОК (1910). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова.......... 

АДАМ В РАЯ (1910). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова....... 

ПАТОСЪТ НА ЮГА (1910). Прев. Тодор Нейков.Ред. Анна Златкова.................................... 109

ИЗКУСТВОТО НА ТОЗИ И НА ДРУГИЯ СВЯТ (1911).Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова...................

ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРАТА (1911). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова................................. 

НЕМСКИ, ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ (1911). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова................................. 

ДЖОКОНДАТА (1911).Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова ..... 147

ЕСТЕТИКАТА НА "ДЖУДЖЕТО ГРЕГОРИО РАЗНОСВАЧА НА МЕХОВЕ" (1911). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова................................. 

ТРИ КАРТИНИ ЗА ВИНОТО (1911). Прев. Тодор Нейков.Ред. Анна Златкова.................................... 167

ЗА РЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСТА (1912). Прев. Тодор Нейков.Ред. Анна Златкова.................................... 177

СТИХОВЕТЕ НА АНТОНИО МАЧАДО (1912). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова ........................ 

ЕСЕ ПО ЕСТЕТИКА ВМЕСТО ПРОЛОГ (1914). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова .............................

ВОЛЯТА НА БАРОКА (1915). Прев. Тодор Нейков Ред. Анна Златкова .................................

ЕСЕТА

РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА ЕСКОРИАЛ (1915). Прев. АЈ&ена Шишкова. Ред. Виолета Миланова................................. 210

ЕСТЕТИКА В ТРАМВАЯ (1916). Прев. Тодор Нейков.Ред. Анна Златкова........ 218

МИСЛИ ЗА ПИО ЕАРОХА (1916). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова................................. 226

СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ (1917). Прев. Албена Шишкова.Ред. Виолета Миланова................................. 263

АСОРИН - ИЗЯЩЕСТВОТО НА ВСЕКИДНЕВИЕТО (1917).Прев. Людмила Петракнева. Ред. Виолета Миланова.......... 270

ЕДИН ИНДУСКИ ПОЕТ (1918). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракнева .............................. 306

РАЗМИСЛИ ПРЕД ПОРТРЕТА НА МАРКИЗА ДА САНТИЛЯНА (1918). Прев. Иван Гинчин. Ред. Албена Шишкова ............ 319

ЧЕТЕЙКИ "МАЛКИЯТ ПИЕР" ОТ АНАТОЛ ФРАНС (1919). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракнева........... 328

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА РАМКАТА (1921). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков .................................... 336

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ЕДИН "ДОН ХУАН" (1921). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков ............................ 343

MUSICALIA (1921). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова ........................................... 361

ВЪЗХВАЛА НА "ПРИЛЕПЪТ" (1921). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракнева .............................. 373

АПАТИЯ ПРЕД ИЗКУСТВОТО (1921). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова.................................... 383

ВРЕМЕ, ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА В ИЗКУСТВОТО НА ПРУСТ (1923). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова ............. 390

ПОЕЗИЯТА НА АНА ДЬО НОАЙ (1923). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова ................................ 401

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА ЦЕННОСТИТЕ (1923).Прев. Виолета Миланова ............................... 409

МАЛАРМЕ (1923). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова. . . 432 

МОРИС БАРЕС (1923). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракнева ................. 437

ЗА ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ИЗКУСТВОТО (1924). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков ............................ 442

ДИАЛОГ ВЪРХУ НОВОТО ИЗКУСТВО (1924). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракнева...................... 458

ДВЕТЕ ГОЛЕМИ МЕТАФОРИ (1924). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков .................................... 464

ИЗКУСТВОТО В СЕГАШНО И МИНАЛО ВРЕМЕ (1925). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков................... 479

ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА НА ИЗКУСТВОТО (1925). Прев. Анна Златкова. Ред. Тодор Нейков ............................ 489

МИСЛИ ЗА РОМАНА (1925). Прев. Тодор Нейков. Ред. Анна Златкова.................................... 527

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ — от преводачите .................. 563


СЪДЪРЖАНИЕ Том 2

НОВИ СТАРИ КЪЩИ (1926). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова .. ........................................

"ПРОКАЖЕНИЯТ ЕПИСКОП" (1927). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракиева ..................................

ВЪПРОСИ НА РОМАНА (1927). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракиева ................................

ГОНГОРА 1627- 1927 (1927). Прев. Албена Шишкова. Ред. Виолета Миланова ...........................................

ЗА ЕДНИ "МЕМОАРИ" (1927). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракиева .................................

БОРДОВ ДНЕВНИК (1927). Прев. Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракиева ..........................................

КЪМ ЕДНА НАУКА ЗА НОСИЯТА (1929). Прев. Албена Шишкова. ред. Людмила Петракиева ..............................

МИСИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА (1930). Прев. Естер Бодурска. Ред.Людмила Петракиева ..................................

В ТЪРСЕНЕ НА ГЬОТЕ ОТВЪТРЕ (1932). Прев. Анна Златкова. Ред.Тодор Нейков ........................................

ГЬОТЕ, ОСВОБОДИТЕЛЯТ (1932). Прев. Албена Шишкова. Ред.Людмила Петракиева .................................

МИСИЯТА НА БИБЛИОТЕКАРЯ (1935). Прев. Николай Николов,Албена Шишкова. Ред. Людмила Петракиева................

НИЩЕТА И БЛЯСЪК НА ПРЕВОДА (1937). Прев. Албена Шишкова.Ред. Людмила Петракиева ..............................

ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ И ДРУГИЯТ (1940). Прев. Анна Златкова ----ИДЕЯТА ЗА ТЕАТЪР (1946). Прев. Тодор Нейков, ред. Анна Златкова

Приложение. МАСКИ. Прев. Людмила Петракиева...............

ЩО Е ЧЕТЕНЕ? Коментар към "Пирът" на Платон (1946). Прев. Лазар Копринаров. Ред. Албена Шишкова.........

ГОЯ (1950). Прев. Людмила Петракиева.........................

ВЕЛАСКЕС (1950). Прев. Людмила Петракиева..........

ЗА СТИЛА В АРХИТЕКТУРАТА. По повод на "Дармщатски

колоквиум — 1951 г." (1953). Прев. Виолета Миланова ........

Обяснителни бележки — от преводачите ........................

Показалец на имената към двата тома — Люба Василева...........

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Незначителен релеф от притискане с други книги.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.