Диалогови автоматизирани системи: Логическо проектиране

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-5-2019
  •  125

Автор:Иван Фингаров
Издателство:Техника
Страници:235
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Диалогови автоматизирани системи. Логическо проектиране - Иван Фингаров

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор............... 3

Г л а в а 1
ДИАЛОГ И ДИАЛОГОВИ СИСТЕМИ
1.1. Основни понятия..................... 5
1.2. Структура на Диалога......................11
1.3. Техника на обмена........................ 14
1.4. Език на обмена......................... 28
1.5. Външен проект на диалоговата система..............30
1.6. Вътрешен проект на диалоговата система.............32

Г л а в а 2
ОСНОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ
21. Множество..........................35
2.2. Релация............................38
2..3. Зависимости..........................46
2.4. Функция............................52

Глава 3
ПРИНЦИПИ НА СЛОЖНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ
3.1. Основни понятия........................55
3.2. Йерархични управляващи системи.................61
3.3. Функции за приемане на решения.................64
3.4. ДАС като част от управляващата система......... 66

Глава 4 МОДЕЛ НА ДАННИТЕ
4.1. Общи понятия........ . 68
4.2. Структура на данните...................77
4.3. Ограничения на данните.....................90
4.4. Схема на данните. ......................96
4.5. Пример за схема на данните в промишленото предприятие ..... 96
4.6. Особености при моделиране на данните........... . . 99

Глава 5
МОДЕЛ НА ОБЕКТА И МОДЕЛ НА ФУНКЦИИТЕ
5.1 Основни понятия за функция ............... . . 102
5.2. Входна и изходна релация на функцията.............104
5.3. Модел на функцията ......................109'
5.4. Модел на обекта........................111
5-5. Прост и оптимизационен модел на функцията........ 126
5.6. Съвместимост на моделите на функциите.............128
5.7. Декомпозиция в ДАС......................131

Г л а в а 6
ФУНКЦИИ И БАЗА ОТ ДАННИ В ДАС
6.1. Уточняване на схемата на данните ....... 134
6.2. Обработващи, входни и изходни функции.............136
6.3. Диалогови функции............... 137
6.4. Функционален състав на диалоговата система и схема на базата от данни................... 142
6.5. Авторизация на функциите и базата от данни...........143
6.6. Основна конструкция на функциите............. 144
6.7. Симулационни функции.....................150

Глава 7
ПРИНЦИПИ НА ЛОГИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАС
7.1. Анализ на потребностите......... 152
7.2. Описание на предприятието...................155
7.3. Развитие на прототипи......... 159
7.4. Определяне на обектния обхват на системата............162
7.5. Определяне на функционалния обхват...............163

Глава 8 БАЗА ОТ ДАННИ НА СИСТЕМАТА
8.1. Основни понятия........................167
8.2. Постановка на задачата за проектиране на вътрешна схема. . . 174
8.3. Зависимости и атрибути.....................177
8.4. Еквивалентност на схемите.......... 183
8.5. Нормални форми на релациите ............187
8.6. Проектиране на вътрешната схема ..............194
8.7. Валидност на нормализацията за мрежови СУБД....... 196

Глава 9
УПРАВЛЕНИЕ НА ДИАЛОГОВИТЕ СИСТЕМИ
9.1. Връзки между функциите............. 200
9.2. Управление на функциите по последователност. . ......204
9.3. Управление на функциите по данни ........207

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Диалогови автоматизирани системи
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.