Да фотографираме без грешка

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-5-2019
  •  193

ПРОДАДЕНА

Автор:Курт Фритче
Издателство:Техника
Страници:317
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

Книгата представлява универсален определител на различни видове грешки, които възникват при фотографските процеси. В нея се дадени съвети не само как да се коригират допуснатите грешки, но и как да се предотврати тяхното появяване. Това я превръща в ценен фотобуквар, чието предназначение е да помогне както на фотолюбителя, така и на професионалния фотограф.

С Снимка (П. Павлов)
Н Негатив (П. Бърнев)
П Позитив (П. Павлов)
©. Kurt Fritsche FOTOFEHLERBUCH Aufnahme — Negativ—Positiv 114 Bilder 8, verbesserte Auflage VEB FOTOKINOVERLAG-LEIPZIG © Панайот M. Бърнев Павел H. Павлов — превод от немски, 1979 г.

***
УВОД
Да се работа рационално, значи да се търси разумно най-краткият път към желаната цел. Това ще рече да се премахнат без остатък всички пречки и да се отстранят всички възможни източници на грешки. Именно в тази насока предлаганата книга има предназначението да помогне не само на фотолюбителя, но и на лаборанта, и на професионалния фотограф.

Отстраняването на последиците от допуснатите грешки, както и недопускането им изискват съответната методическа подготовка. Ето защо задачата на книгата не се състои само в това да бъде универсален съветник за категоризирането и коригирането па различните видове грешки, които възникват при фотографските процеси, но и да даде на читателя в сбита форма познания върху фототехниката и фото-химията, без които е немислима прецизната фотографска работа. По тази причина книгата, създадена на основата на дългогодишен опит, се превърна във фотобуквар, който може да се ползува не само когато се получи дефект в снимката.

Някои от посочените грешки се срещат твърде рядко; дори и професионалистите не винаги се сблъскват с тях. Все пак изясняването им е полезно и затона в книгата е отделено място и за такива примери и илюстрации.

Разделянето на книгата на три основни части „СНИМКА“ — „НЕГАТИВ“ — „ПОЗИТИВ“ и подреждането на заглавията по азбучен ред дава възможност за бързо ориентиране. Отделните грешки са разгледани в съответните части според това, да^и възникнали по време на снимането или при ооработ-ването на негатива и позитива. Пред вид на това обаче, че много от грешките (например допуснатите при снимането) се установяват едва в следващия етап па обработката, в съответната част са изредени характерните белези, които и без специални професионални познания позволяват откриването им. Така например в раздел „Негатив“ под заглавието „Частично воалиране“ са дадени указания за разгледани-|с в раздел „Снимка“ грешки, като „Светлинни петна.....

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Да-фотографираме-без-грешка
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.