Наръчник по охрана на труда

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-5-2019
  •  128

Автор:Колектив
Издателство:Профиздат
Страници:188
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Наръчник по охрана на труда

Февруарският (1972 г.) пленум на ЦК «а Българската комунистическа партия и VII конгрес на Българските професионални съюзи посочиха необходимостта непрекъснато да се усъвършенствуват формите и средствата на учебно-възпитателния процес, да се засили ролята на обучението, квалификацията и възпитанието на работниците и инженерно-техническите кадри по охраната на труда.

С развитието на научно-техническата революция постепенно се изменя характерът на труда. Отделният производственик от непосредствен изпълнител все повече поема функции, свързани с регулирането и управлението на производствените процеси, машините и съоръженията. Разширява се кръгът на професиите с психологическо напрежение и се повишава отговорността на изпълнителя, както и изискванията към неговата умствена дейност и квалификация. Всичко това задължава стопанските, профсъюзните и другите обществени органи да се съобразяват с новите явления и тенденции, да изучават психологическите особености на труда и по-пълно да прилагат в своята дейност комплексно и диференцирано изучаване на проблемите за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд.

Особено важно в тази насока е да се подобрява организаторската и възпитателната работа сред трудовите колективи, да се повишава нивото на обучението по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, като се ползуват най-ефективни средства за въздействие при провеждането на занятия за утвърждаване у работниците на трайни професионални навици по охраната на труда.

***
В наръчника се разглеждат някои основни и актуални проблеми за безопасна и безаварийна работа в областта на материалното производство, без да се дава изчерпателна разработка за тях.
Той е дело на авторски колектив от Управление "Охрана на труда" при ЦС на БПС. Разработката му е осъществена от: Иван Кръстев, Димитър Анчев, д-р Василка Иванова, Марин Желязков, инж. Рангел Рангелов, инж. Йордан Иванов, инж. Денко Денков и Николай Лозанов.
Предназначен е за лекторите и участниците в системата на учебно-възпитателния процес по охрана на труда, за работници, ИТР, административно-стопански ръководители и за всички, които се интересуват от въпросите на безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
Ползуващите книгата е необходимо да се справят и с Постановление № 15 на Министерския съвет и Централния съвет на БПС от 12 май 1973 г- и съответните нормативни документи, правилници, норми и решения за условията на труда в производството.

1-Наръчник-по-охрана-на-труда
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.