Диапозитивите в практиката

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-5-2019
  •  146

Автор:Ян Шмок
Издателство:Техника
Страници:321
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

В книгата са дадени практически указания за изработване на диапозитиви. Посочени са изискванията, на които трябва да отговарят използуваните материали и начините на тяхното съхраняване. Описани са начините на прожектиране със съвременни прожекционни апарати и на използуване на диапозитивите. В приложение са дадени редица практически примери .

Книгата е предназначена за широк кръг читатели.
Jan Smok Diapozitivy v praxi

SNTL—Nakladatelství technicke literatury PRAHA

© prof. Jan Smok, 1975 ©Маргарита Симеонова Кюркчиева, превод от чешки. 1978 г.

УВОД
Диапозитив в най-широкия смисъл на думата се нарича всеки образ, изработен върху прозрачна или светлопропускаща подложка. Определението на диапозитива като „фотографски позитивен образ върху прозрачна подложка“ твърде много ограничава съдържанието на понятието. Образът може да не е фотографски, нито позитивен. Може да е предназначен за прожектиране, за разглеждане срещу светлина или да служи като междинна фаза на даден технически процес. Най-често терминът диапозитив означава фотографски позитивен образ върху прозрачна подложка, предназначен за прожектиране. Този вид диапозитиви са най-широко разпространени.

Диапозитивът се отличава от образа върху непрозрачна подложка по начина на наблюдаване. Образът върху непрозрачна подложка се възприема посредством отразената светлина, а диапозитивът — посредством преминаващата. Това създава съществена техническа и психическа разлика между двата вида изображения.

Техническата разлика се проявява в нееднаквите качества на репродукциите. Действителността като предмет на изображение винаги има известен минимален и максимален блясък. Отношението между тези две стойности определя контраста на предмета. Всяко изображение има също свой минимален и максимален блясък; те определят контраста на образа. На местата с най-висока степен на почерняване фотохартията отразява око-ло 7зо от светлината, която се отразява от най-светлото място, т.е. от бялата повърхност. Следователно отношението между минималния и максималния блясък е 1:30. За хартиите с матова повърхност отношението е по-ниско (1:20).

Бялото и черното, както обикновено се срещат в действителността, имат контраст 1:25. Естественото осветление е неравномерно, някои части са в сянка, други — силно осветлени. Ако различно осветлените части са в светлинно отношение напр. 1:4, цялостният контраст на предмета в дадения случай е 4x25, т.е.

1-Диапозитивите-в-практиката

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.