Неметални полезни изкопаеми в България. Том 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  179

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:268
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Добро
Неметални полезни изкопаеми в България. Том 1: Екзогенни промишлени минерали и скали

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение. Ст. Траиїлаев
Обща характеристика на неметалните минерални суровини
Дефиниция и терминология Ст. Трашлиев 5
Класификация. Cm. Трашлиев 6
Исторически преглед на изследователските, проучвателните и експлоатационните работи.
Cm. Трашлиев и М. Андреевич 9
Находища на екзогенни и промишлени минерали и скали
Общи бележки. Cm. Трашлиев
Кластични суровини
Кварцови пясъци. Cm. Попов и М. Андреевич 19
Аркозни пясъци.1 М~. Андреевич и Ст. Попов 27
Кварцитовидни пясъчници. Ив. Начев * 37
Каолинови пясъци. О. Георгиева 44
Глинести суровини • . 72
Халуазитово-каолинитови глини. Т. Тодорово 72
Огнеупорни и финокерамични глини. Cm. Трашлиев и Г. Атанасов 78
Бентонитови глини. Г. Атанасов и Ал. Горанов 1Q2 ТЗГ
Боксити Т.Тодоровл 120
Кремъчни скали. Ив. Начев 127
•^Д натомити. Ив. Начев 131
Силйцити. Ал. Горанов »  141
Флинт. Ив. Начев и Cm. Трашлиев 145
Биогенно-хемогенни суровини
Фосфорити. Ив. Начев
Глауконигити. Ив. Начев 165
^Варовици. Ив. Начев 172
Креда.“ Ив. Начев « 180
Доломити, Г. Чаталов 190
Евапорити * 199
Гипс. Cm. Трашлиев
Каменна сол. Cm. Трашлиев 215
Целестин. Ст. Трашлиев 224
Вулканогенно-седиментни суровини 230
Вулкански туфи Ал. Горанов и Г. Атанасов 230
Зеолитови скали. Е. Джурова и Б. Алексиев - 233
Литература 248
Указател на находищата и проявленията 261
Неметаллические полезные ископаемые. Том I. Экзогенные промышленные минералы и породы (Резюме) 266
Non-metallic mineral deposits. Volume Г. Exogenic Industrial minerals and rocks (Summary) 268

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици


Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.