Методическо помагало по философия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  80

Автор:Колектив
Издателство:Партиздат
Страници:296
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Много добр
За школите по основи на марксизма-ленинизма

Тираж 5120

СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. ЩО Е ФИЛОСОФИЯ
Тема 2. МАТЕРИЯ И СЪЗНАНИЕ
Тема 3. ЗАКОНИ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКА
Тема 4. КАТЕГОРИИ НА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКА
Тема б. КАК ЧОВЕК ПОЗНАВА ЗАОБИКАЛЯЩИЯ ГО СВЯТ . .
Тема 6. и 7. КАКВО ИЗУЧАВА ИСТОРИЧЕСКИЯТ МАТЕРИАЛИЗЪМ. ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ
Тема 8. ИСТОРИЧЕСКИ ФОРМИ НА ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ
Тема 9. МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА КЛАСИТЕ И ДЪРЖАВАТА
Тема 10. СОЦИАЛНИ РЕВОЛЮЦИИ
Тема 11. ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ

***
Авторски колектив:
А. Ф. Зотов. С. Т. Калтахчан, В. Ж. Келе, Ж. Я. Ко-валзон, А. М. Коршунов, И. Ь. Михайлова, А. Ф. Пол-торацки, В. И. Разин, П. М. Рогачов, М. А. Свердлин, А. А. Судариков, С. В. Сичев, А. А. Чкнаверянц.
Под общата редакция на кандидата на философските науки доцент А. А. Судариков
Методическое пособие по философии.
Для школ основ марксизма-ленинизма. (Под общ. ред. канд. филос. наук, доц. А. А. Сударикова).
Изд. 4-е. М., Политиздат, 1972.

Това помагало е предназначено за пропагандиста, водещи занятия в школите по марксизъм-ленинизъм в системата на партийната просвета. То включва материал, съдържащ методически съвети по подготовката и провеждането на лекциите и събеседванията по всички теми на курса, предвиден от учебната програма. В четвъртото руско издание са внесени поправки и добавки с оглед на бележките и пожеланията на проиагапдистите


1-Методическо-помагало-по-философия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.