Международно частно право на НР България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  106

Автор:Владимир Кутиков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:593
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Много добр
Международно частно право на НР България - Владимир Кутиков

Трето основно преработено и допълнено издание.

Поради изминалия дълъг период от време преработката на курса се оказа едва ли не по-сложна задача, отколкото цялостното му написване наново. Обаче въпреки всички трудности предпочетох да запазя в основни линии досегашната обща структура на този мой труд, който все пак има вече извоювано скромно място в българската правна литература.

Големите промени, настъпили в нашето законодателство в резултат на цялостното възходящо развитие на живота в социалистическото ни общество, непрекъснатото обогатяване и разнообразяване на съдебната, арбитражяата и административната практика у нас в областта на вътрешния и международния граждански обмен, растящото участие на страната ни в двустранни и многостранни международни съглашения в системата на СИВ и извън нея, появата на редица нови теоретични и практико-приложни изследвания на съветски, български и други социалистически или несоциалистически автори в областта на международното частно право доведоха неизбежно до съществени изменения и допълнения в досегашното изложение. Наложи се включването на нови глави и параграфи, пренаписването и осъвременяването на по-голямата част измежду съществуващите от по-рано дялове, глави и параграфи, подновяването и разширяването както на използувания научен апарат, така и на необходимата нормативна информация. Правнотеоретични и дидактически съображения от своя страна доведоха до отпадането на досегашния, дял четвърти — Международен граждански процес.

При написването на новото издание получих различна по характер, но във всички случаи ценна помощ от министерства, ведомства, научни институти, отделни специалисти, университетски колеги или близки, които ми е невъзможно да изброя поименно, още повече, че при подобен опит бих рискувал да направя неволни, но твърде досадни пропуски. Затова към всички отправям общо сърдечната си благодарност. Не мога обаче да не изразя изрично своята признателност на рецензентите проф. П. М. Радойнов и проф. В. Е. Таджер, чиито препоръки и критични бележки спомогнаха особено много за подобряването на текста.
С обясним интерес ще очаквам и бележките за евентуални неточности, непълноти или неправилни формулировки, които читателите биха направили.

Третото издание на курса посвещавам с приятелско ЧУВСТВО ИЗ моите бивши студенти от всички випуски, на които имах удоволствието да преподавам в продължение на дълги години международното частно право.
Авторът

На места е подчертавано.

ст-Международно-частно-право-на-Н-Р-България

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.