Машинната графика в автоматизацията на проектирането и производството

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-5-2019
  •  146

Автор:Колин Бесънт
Издателство:Техника
Страници:211
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Машинната графика в автоматизацията на проектирането и производството: CAD/CAM-Подход. Колин Бесънт

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към на българското издание 3
Предговор към английското издание 5
Глава 1. Увод
1.1. Исторически преглед 7
1.2. Проектиране 8
1.3. Проектиране с ЦЕИМ 11
Глава 2. ЦЕИМ в помощ на проектирането
2.1. ЦЕИМ 16
2.2. ЦЕИМ в помощ на проектанта 18
2.3. Съществуващи CAD-техники 21
Глава 3. Интерактивни CAD-системи
3.1. Система с регенериращ графичен дисплей 32
3.2. Интерактивна CAD-система, основана на дисплей със запомняща ЕЛТ и дигитайзер 35
Глава 4. Система зг проектиране с ЦЕИМ: програмно осигуряване
4.1. Изисквания към универсалната CAD-система 41
4.2. Универсална CAD-система (GCADS) 42
4.3. Проектиране и организиране на програмною осигуряване 44
4.4. Съхраняване на данни 58
4.5. Свързване с приложно ориентирани системи 64
Глава 5. Управление на чертожната система GCADS
5.1. Настройване на системата 66
5.2. Графичен вход 67
5.3. Използуване на менюто и курсора 69
5.4. Нива 73
5.5. Каталогиране и визуализиране 73
5.6. Макроси 75
5.7. Реактори 77
5.8. Смесени функции 79
5.9. Възможности на тримерното изобразяване . 80
5.10. Област от менюто, предназначена за потребителя 82
Глава 6. Използуване на чертожната система
6.1. Конструиране на макроси 83
6.2. Конструиране на схеми 85
6.3. Надписване на чертежа 90
6.4. Изчертаване на чертежа 92
6.5. Извеждане на спецификация на материалите . 92
Глава 7. Системи за геометрични трансформации
7.1. Визуализация 93
7.2. Функции ПРОЗОРЕЦ и ИЗРЯЗВАНЕ 94
7.3. Двумерни геометрични трансформации 96
7.4. Тримерни геометрични трансформации 98
7.5. Линейни геометрични трансформации ,99
7.6. Дисплейнії файлове за тримерна графична информация 101
7.7. Визуализиране на тримерна информация 102
1.4. Координатна система на наблюдателя . . . 106
1.5. Функции на координатната ръкохватка 110
Глава 8. Приложение на CAD-метода при приготвяне на данни за метода ка крайните елементи
2.4. Автоматично генериране на мрежа 118
2.5. Методът на крайните елементи • ... 119
2.6. Универсална система GFEMGS за генериране на мрежа за крайни елементи 121
2.7. Приложение на GFEMGS 124
2.8. Представяне на резултатите .  .... 127
2.9. Описване на тримерни форми и генериране на мрежа 134
2.10. Методи за въвеждане и макроблокове 135
2.11. Формулиране на мрежа 140
2.12. Използуване на тримерна система 144
Глава 9. Автоматизация на производството с ЦЕИМ (САМ-системи)
12.1. Съществуващи CAM-системи — системата APT 152
12.2. CAD/CAM-системи 154
12.3. Използуване на микро-ЕИМ в CAD/CAM-системите 155
Глава 10. Използуване на микро-ЕИМ в CAD/CAM-системите
4.6. Системи с микро-ЕИМ 157
4.7. CAD/CAM-системи, основани на микро-ЕИМ 160
4.8. Как да се избере микрокомшотърна система? 161
Глава 11. CAD/CAM-системи с микрокомпютърна конфигурация
6.6. Технически средства за CAD/CAM-работно място 166
6.7. Помощни средства при създаване на програмно осигуряване 168
6.8. Програмно осигуряване на работното място 168
6.9. Система за управление на металорежеща машина 180
6.10. Използуване на CAD/CAM-системата .. 182
Глава 12. Приложение на CAD/CAM-метода при проектиране и изработване на сложни ферми
7.8. Въведение 181
7.9. CAD/CAM-систєма 199
7.10. Системно програмно осигуряване ¿92
7.11. Бъдещето на CAD/CAM-системите 199
7.12. Изводи . . . . 200
Глава 13. Приложения на CAD/CAM-системите в промишлеността
13.1. CAD/CAM-системите и производителността 202
13.2. ЦПУ и машинната графика 203
13.3. Проектиране на производствените процеси ......204
13.4. Управление и контрол върху материалите 205
13.5. Технически и качествен контрол 206
13.6. Избирателно сглобяване 206
13.7. CAD/CAM-системите и бъдещето 207
13.8. CAD/CAM-системите и специалистите 208

1-Машинната-графика
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.