Масовата физическа култура и спортът в селата

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  3-5-2019
  •  114

Автор:Сборник
Издателство:БСФКС
Страници:302
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Масовата физическа култура и спортът в селата: Сборник материали от Националното съвещание - Софийски окръг, 4-5 декември 1986 г.
ПРЕДГОВОР
Тринадесетият конгрес на БКП ясно определи конкретните социални функции, които на сегашния етап трябва да изпълняват физическата култура и спорта. Той очерта и новите параметри на стратегията, за да могат те успешно да се реализират..,

Всичко това естествено изпълни с качествено ново съдържание многопосочната дейност на БСФС. Главните сили сега са насочени 'към изпълнение на основното партийно изискване - МАСОВАТА ФИЗКУЛТУРА, МАСОВИЯ СПОРТ И ТУРИЗМА - "ТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ ВЪВ ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСПОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАРОДА И ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА ТРУДОСПОСОБНОСТ".

Видимо ползотворна е сега разгърналата се във всички звена на БСФС целенасочена и интензивна дейност. Стремежът към нови и комплексни подходи в организаторската работа буквално е обхванал цялата съюзна структура. По този път и чрез тясното взаимодействие с редица други организации и институти, се родиха интересни местни и централни инициативи, реализираха се благородни амбиции, в много направления се създаде хубав опит, достоен за масово приложение...

Израз на творческия размах в областта на масовата Физкултура и масовия спорт бе Наиионалното съвещание за обмяна на челен опит по развитието на Физическата култура в селата, като важен Фактор за подобряване здравословното състояние и поддържане на висока трудоспособност на населението, състояло се на Ц и 5 декември в гр. Правец - Софийски окръг.

По своя мащаб и всеобхавтност на проблема това съвещание има важно значение за развитието на Физическата култура и спорта в селата. Негови организатори бяха ЦС на БСФС, ЦС на НАГС,ЦС на 
БПС, НС на Отечествения фронт, ЦК на ДКМС,МНП,МНЗ.

Съвещанието обобщи челен опит в национален мащаб, Програмата му бе обогатена със своеобразна форма за обіїен на ценен челен опит на физкултурната работа сред селското население в Софийски окръг.

Ето защо, водено от желанието всичко споделено по време на Националното съвещание да стане общо достояние, Управление "Масова Физкултура и масов спорт" издава настоящия сборник. Всички материали са групирани в три раздела:

Раздел първи - включва материалите из опита на Софийски окръг.

Раздел втори - включва докладите и изказванията на съвещанието.

Раздел трети - включва основните документи на съвещанието.

Раздел четвърти - включва документите за подготовка на съвещанието.

Събраното в сборника представлява общ интерес и може да служи като ценно помагало в работата на всички звена на 5СФС.

1-бз-Масовата-физическа-култура-и-спортът-в-селата
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.