Място за бъдеще. Година първа

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  3-5-2019
  •  107

Автор:Сборник
Издателство:СГС Щастливеца
Страници:299
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789549248616 Тегло (гр.): 476 Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
За сборника и проекта
Сборникът, който държите в ръцете си, отразява цялото многообразие от теми и дискусии, засегнати в събитията по проект „Място за бъдеще“. В него всеки може да открие тематика, която го интересува - от генно модифицираните организми до схващането за личността в съвременното християнство, от правата на гражданите в Европейския съюз до указания как се засажда дръвче, от юридическите механизми за защита на обществения интерес през въпроса за гражданското участие до практиките на биодинамичното земеделие, от историята на устойчивото развитие до мястото на новите научни открития в обществото, от алтернативните източници на енергия до алтернативния туризъм и от правилата за организиране на граждански протест до правилата за изработване на туристически културен маршрут. Въпреки смущаващата ин-тердисциплинарност, сборникът не е еклектичен колаж, а е обединен от една свързваща нишка - всички текстове и идеи в него са теми на бъдещето, които ще придобиват все по-голяма актуалност през следващите години. Те могат да бъдат разбрани единствено като поставени заедно в своята свързаност и вза-имообусловеност. Сборникът онагледява необходимостта да се научим да преоткриваме връзките между натура и култура, между религия и природа, между наука и образование, за да вникнем в дълбокия смисъл на термина „екология на човека“.

Сборникът е оформен в духа на отворения дебат. Авторите изразяват различни и понякога противоречиви позиции, които не ангажират задължително организациите, които те представляват.

От съставителите
ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Място за бъдеще“ се осъществява от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ с финансовата помощ на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Университетската среда е естественото място, в което се раждат визии и новаторски проекти за бъдещето. Призванието на университетското образование е изграждането на интелектуалния елит - компетентни специалисти с ярка гражданска позиция.

„Място за бъдеще“ установява трайна връзка между академичния свят, гражданските инициативи и неправителствения сектор. Теоретичното и практичеЗа сборника и проекта
ското обучение в реална среда дава конкретни примери за това как устойчивото мислене може да се превърне в устойчиво действие, като осъществява един своеобразен Университет на открито.

Ключовата дума на нашия проект е взаимодействие. Като превръща университетската среда в място за широк обществен дебат, проектът създава възможности за взаимодействие между активното гражданство и академичната общност.

Чрез разнообразни събития в университетска среда, екипът и партньорите съдействат на активни граждански инициативи. По този начин „Място за бъдеще“ включва в университетското образование нови идеи, актуални дебати и новаторски форми на обучение. Студентите придобиват знания и опит не само за теоретичния, но и за практическия аспект на гражданското участие като основа за устойчиво развитие.

Тези два аспекта определят новаторския и интердисциплинарен характер на проекта.

„Място за бъдеще“ се осъществява от екип в състав:

д-р Петър Канев - ръководител на проекта, научен сътрудник в секция Антропология и изследване на религията в Институт за философски изследвания, БАН, преподавател в катедра История и теория на културата, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на УС на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

ас. Радосвета Кръстанова - преподавател в Нов български университет (НБУ), докторант в департамент Политически науки на НБУ и в Бургундския университет, Франция, председател на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

арх. Мартин Микуш - магистър по градско планиране от Университета за архитектура, строителство и геодезия, специализирал в Университета в Синси-нати, САЩ, член на Сдружение за енергийна култура.

Георги Стефанов - еколог, магистър по международен и алтернативен туризъм, член на WWF - Дунавско-карпатска програма, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ).

Калин Ненов - студент в магистърска програма по превод, НБУ, преводач и издател във фондация Ловешката библиотека“.

Юлиана Наскова - магистър по управление на институции за социална работа, член на Българското дружество за защита на птиците, екологично сдружение „За Земята“ и CVS България.

Людмила Иванова - администратор на проекта, член на УС на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

Нели Станкова - счетоводител на проекта.

За сборника и проекта
„Място за бъдеще“ нямаше да се случи без помощта на:

Виолета Кръстева - студент по културология в СУ „Св. Климент Охридски“ координатор на „Място за бъдеще“ в програма културология на СУ „Св. Климент Охридски“

Габриела Петрова - студент по културология в СУ „Св. Климент Охридски“, член на Ловешката библиотека“.

Гергана Костуркова - студент по културология и международни отношения в СУ „Св. Климент Охрдски“, координатор на „Място за бъдеще“ за Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO.

Иван Попов - Иво - студент в специалност „Реклама“ на департамент Кино, реклама и шоубизнес на НБУ, администратор на студентския форум на НБУ

Димитра и Яна Каневи - най-младите членове на екипа на „Място за бъдеще .

Проектът се осъществява в партньорство с:

- Департаменти Политически науки, Икономика и бизнес администрация, Масови комуникации и Дизайн и архитектура на Нов български университет;

- Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

- Институт за философски изследвания при Българска академия на науките;

- Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO към СУ „Св. Климент Охридски“;

- Община Чипровци;

- Коалиция „За да остане природа в България“ в лицето на Българска фондация „Биоразнообразие“, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение за дива природа „Балкани“, WWF - Дунавско-карпатска програма, Асоциация на парковете в България,' Информационен и учебен център по екология, сдружение „Велоеволюция“.

1-Място-за-бъдеще-Година-първа

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.