Икономическа география на България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  2-5-2019
  •  135

Автор:И. Пенков, Т. Христов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:605
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Икономическа география на България / И. Пенков, Т. Христов

Четвърто преработено и допълнено издание

***
ПРЕДГОВОР КЪМ ЧЕТВЪРТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
Изминаха три години от излизането на III преработено и допълнено издание на учебника, но поради бързото му изчерпване се наложи ново, IV издание.

През периода 1972—1975 г. в социално-икономическата структура на България не настъпиха съществени промени. В основни линии е запазена производствената и териториалната структура на стопанството. С много малки изключения производството обаче продължава неотклонно да се разраства, да се подобрява обслужването и повишава качеството на живота. Това наложи всички данни да се осъвременят, илюстрации-* те да се преработят и някои изводи да се уточнят.

През последните години икономическата география се обогати с нови идеи, нови положения и постановки, тясно свързани с етапа на социално-икономическото развитие на страната и с изграждането на развито социалистическо общество, отправни насоки за които дават решенията на XI конгрес на БКП и пленумите на ЦК на БКП преди и след конгреса. Преработките и допълненията в учебника се отнасят до всички основни методични единици. Засегнати са най-актуалните проблеми, свързани със социалистическото международно разделение на труда и по-специално със сближаването на НРБ със СССР и изграждането на териториално-лроизводствени комплекси. Доразвити са методичните единици за селското стопанство, неговата хоризонтални и вертикална интеграция. Осъвременени са положенията и фактическите данни за селищата и селищните системи и други.

София, ноемзри 1977 г.

Авторите

1-Икономическа-география-на-България
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.