Икономически основи на бизнеса

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-5-2019
  •  99

Автор:Николай Коларов
Издателство:Атривиа Прес
Страници:194
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
Икономически основи на бизнеса / Николай Коларов

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Проблеми и подходи в икономиката на бизнеса (Business Econonıics)......5
2. Генезис на бизнеса - цели, поведение, предприемаческа активност........12
3. Икономически данни - създаване и интерпретиране ... 23
4. Икономически основи на пазара ..................29
4.1. Купувачи ............................. 29
4.2. Конкуренти............................33
4.3. Ценообразуване на стоки и услуги..................35
4.4. Пазарна стратегия..............................44
5. Икономически основи на производството ...........48
5.1. Дълготрайни материални активи...................49
5.2. Краткотрайни материални активи....... 57
5.3. Персонал ....................................62
5.4. Икономически обоснован обем на производството......66
6. Финансови основи на бизнеса.....................80
6.1. Разходи и себестойност. Контрол на разходите ........81
6.2. Приходи и печалба. Влияние на данъците............90
6.3. Парични потоци. Сегашна и бъдеща стойност.........99
6.4. Капитал на фирмата. Стойност на собствения и привлечения капитал ......109
6.5. Инвестиране в ценни книжа. Дивидентна политика. Създаване на портфолио......119
6.6. Инвестиции в материални активи. Оценка на проекти. . 129
7. Икономически анализ на съотношения ............164
8. Планиране и прогнозиране на бизнеса. Бизнес план на развитието...188

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Печат от предишен собственик.

ст-Икономически-основи-на-бизнеса

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.