Сборник от геометрични задачи за построение

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-5-2019
  •  175

ПРОДАДЕНА

Автор:И. И. Александров
Издателство:Народна просвета
Страници:167
Корици:Меки
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Сборник от геометрични задачи за построение - И. И. Александров

Превел от руски език - проф. Боян Петканчин

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към 18. издание . . 
Из предговора към 16. издание .
Част първа
Отдел I. Основни задачи и задачи, които се решават непосредствено 9
Най-главни теореми и въпроси, които имат приложение в по-нататъшните задачи 12
Отдел II. Задачи за построение и
методи за решаването- им . . 21
Метод на геометричните места . 30 
Върху подобните фигури и цен¬търа на подобието 55
Център на подобието на окръж¬ности . .58
Метод на подобието .... 60
Задачи върху метода на подобие 67
Метод на обратността .... 71
Методи за преобразуване на фигурите 72
Част
Отдел IV' Смесени задачи. ... 123 
Отдел V- Решение на задачи само с пергел 134
Построенията на Щайнер и пос¬троения с помощта на двустранна линийка, на прав или на остър
3. Означения 6
4. Иван Иванович Александров . , , . 7
Част първа
Метод на симетрията и на изпра¬вянето .... 73
Метод на симетрията .... 76
Метод на изправянето . . * . 77
Метод на успоредното пренасяне 79
Метод на въртене около ос . 86
Метод на въртене около точка 88 Метод на инверсията или метод на обратните фигури . . • . 95
Отдел III. Приложение на алгебрата
' към геометрията 104
Прилагане на тригонометрията към решаване на геометрични задачи 113
Върху възможността за решава¬не на геометричните задачи с пергел и линийка .... 115
Част втора
ъгъл 1 38
Построяване корените на уравнение от трета и четвърта степен 143 Добавка. Задачи с недостъпни точки 147 
Н. В. Наумович. Упътвания и допълнения 153

1-бз-Сборник-от-геометрични-задачи-за-построение


Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.