Съчинения в два тома. Том 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-4-2019
  •  185

Автор:Архимед
Издателство:Наука и изкуство
Страници:453
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Съчинения в два тома. Том 1 - Архимед

Превод от руски език - Иванка Христова, Иван Чобанов
Редактор - Академик Боян Петканчин

Архимед е гениален древногръцки учен — математик и механик, предшественик на великите творци на съвременната математика и механика.

С издаването на биографичната книга за него от С. Я. Лурие (1977 г.) и на съчиненията му в 2 тома издателството цели да запознае по-цялостно читателите с личността и произведенията на този велик учен.

В „Съчинения“ са събрани почти всички произведения на Архимед, които са достигнали до нас. Тук читателят ще намери „Механични фрагменти“ на Архимед, „Квадратура на параболата“, „За сферата и цилиндъра“, „За коноидите и сферондите“, „За спиралите“, „Измерване на кръга“, „За равновесието на равнинните фигури или за центровете на тежестта на равнинните фигури“, „За плаващите тела“, писмото на Ератостен и т. н. Оригиналното изложение на Архимед е запазено, само на места за яснота са добавени и съвременни алгебрични формулировки. Книгата съдържа и компетентно написани коментари и върху работите на Архимед от известния съветски математик-историк И. Н. Веселовски.

„Съчинения“ на Архимед ще бъдат интересни не само за историците на науката, но и за математици, физици, инженери, философи и др.
с/о Иванка Христова Чобанова Иван Георгиев Чобанов
1979
Превод

***
Преводачът се опита да събере в настоящата книга всичко, което е оцеляло от произведенията на Архимед. Преводът бе извършен по издадения от Хайберг текст на съчиненията на Архимед (второ издание). Освен това преводачът добави в коментарите всички отнасящи се до Архимед текстове, които се срещат у Пап и Херон. Накрая в предлаганата книга влязоха и арабски текстове на съчинения на Архимед, в частност преводът на „Книга за седмоъгълника“, извършен от любезно предоставен ни от учени в Кайро ръкопис, който за пръв път се появява в печат. Преводът от арабски е извършен от Б. А. Розенфелд.

Има два начина за провеждане на древните класици на математиката: можем строго да се придържаме към характера на изложението в оригинала, както в случая с Архимед е направил белгийският преводач Ver Aecke, или пък да му се даде съвременно изложение, както е постъпил Th. Heath. При подготовката на настоящото издание преводачът избра среден път: като запази изложението на Архимед дотолкова, че читателят да не се затруднява при четенето, той добави съвременни алгебрични формулировки; дали той е постъпил правилно — това да преценят читателите.

На отделни места са поместени преводи на гръцки текстове, които не принадлежат на Архимед, а са по-късни интерполации; такива текстове са заградени с квадратни скобки [ ]. В ъглови скобки < > стоят добавките на преводача. Числата в квадратни скобки, например [2], означават препратки към коментариите или към списъка на литературата.

В заключение преводачът е длъжен да изрази благодарността си на издателството за грижите по подобряване изданието на книгата; на Б. А. Розенфелд за превода на арабските текстове на Архимед и за грижите по откриването им; на М. Я. Вигодски и на В. П. Зубов за рецензиите, които помогнаха на преводача при работата му над текста; на А. А. Кноплянкин за подбора на илюстрациите на гръцки ръкописи; на . Чернишова за работата по редактирането на превода.

И. Веселовски

***
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР НА РУСКИЯ ПРЕВОДАЧ 7
ВСТЪПИТЕЛНА СТАТИЯ НА И. Н. ВЕСЕЛОВСКИ 9

АРХИМЕД • СЪЧИНЕНИЯ /  I том

Механични фрагменти 75
Квадратура на параболата 94
За кълбото и цилиндъра 118
За коноидите и сфероидите 215
За спиралите * 290

КОМЕНТАРИ
Квадратура на параболата 343
За кълбото и цилиндъра 353
За коноадите и сфероидите 428
За спиралите 441
Приложения и библиография — вж. втория том на книгата

Забележка: Здраво книжно тяло, без подчертавания, незначителни следи от намокряне с вода по кориците.

1-Архимед


Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.