Литературата и злото

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-4-2019
  •  153

Автор:Жорж Батай
Издателство:Аргес
Страници:208
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Литературата и злото - Жорж Батай

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ.............................................................................................................................З
Емили Бронте..........................................................................................................5
ЕРОТИЗМЪТ Е УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЖИВОТА ДОРИ И В СМЪРТТА......................................6
ДЕТСТВОТО, РАЗУМЪТ И ЗЛОТО................................................................................................ 7
ЕМИЛИ БРОНТЕ И ПРЕСТЪПВАНЕТО........................................................................................ 11
ЛИТЕРАТУРАТА, СВОБОДАТА И МИСТИЧНИЯТ ОПИТ........................................................... 14
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЛОТО.......................................................................................................... 19
Бодлер............................................................................................................................21
ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ОБИКНЕ СЕБЕ СИ ДОКРАЙ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СЕ ОСЪДИ ..........21
ПРОЗАИЧНИЯТ СВЯТ НА ДЕЙСТВИЕТО И СВЕТЪТ НА ПОЕЗИЯТА...........25
ПОЕЗИЯТА ВИНАГИ Е В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ НА ПОЕЗИЯТА................30
БОДЛЕР И СТАТУЯТА НА НЕВЪЗМОЖНОТО............................................................................ 33
ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА „ЦВЕТЯ НА ЗЛОТО“ .......................................................36
Мишле ............................................................................................................................44
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО.......................................................................................................... 45
УРОЧАСВАНЕТО И ЧЕРНАТА МЕСА ...................................................................................49
ДОБРОТО, ЗЛОТО, „ЦЕННОСТТА“ И ЖИВОТЪТ НА МИШЛЕ ............ 52
Уилям Блейк 55
ЖИВОТЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО НА УИЛЯМ БЛЕЙК...................................................................55
СУВЕРЕННОСТТА НА ПОЕЗИЯТА..............................................................................................59
МИТОЛОГИЯТА НА БЛЕЙК, ИНТЕРПРЕТИРАНА ЧРЕЗ ПСИХОАНАЛИЗАТА НА ЮНГ...........61
„ВЕНЧАВКАТА НА НЕБЕТО И АДА“ - СВЕТЛИНА, ОСВЕТЛЯВАЩА ЗЛОТО ................ 64
БЛЕЙК И ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ................................................................................... 70
Кафка..............................................................................................................................75
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ИЗГОРИ КАФКА-’............................................................................ 75
КАФКА, ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ И РЕВОЛЮЦИОННОТО ОБЩЕСТВО..........................76
СЪВЪРШЕНОТО ДЕТИНСТВО НА КАФКА..............................................................................77
СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДЕТИНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ........................................................ 79
РАДОСТНОЮ МИРОЗДАНИЕ НА ФРАНЦ КАФКА.......................................................... 84
ЩАСТЛИВАТА ИЗЛИЯТЕПНОСТ НА ДЕТЕТО СЕ ПРЕОТКРИВА В ПОДБУЖДЕНИЕТО, КЪМ СУВЕРЕННА СВОБОДА НА СМЪРТТА...... 88
ОПРАВДАНИЕ ЗА ВРАЖДЕБНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ................................................89
AJI А САМ КАФКА Е СЪГЛАСЕН................................................................................................91
Сад...................................................................................................................................92
САД И ПАДАНЕТО НА БАСТИЛИЯТА.......................................................................................93
ВОЛЯТА ЗА СЕБЕРАЗРУШЕНИЕ ...............................................................................................97
МИСЪЛТА НА САД............................................................................................................98
УВЛЕЧЕНИЕ ПО САДИЗМА............................................................................................... 103
ОТ БУЙСТВОТО ДО ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ ........................................................................... 107
ПОЕЗИЯТА В СЪДБАТА НА САД ........................................................................................... 111
Пруст
ЛЮБОВТА КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА И СОЦИАЛИЗМЪТ НАМАРСЕЛ ПРУСТ....... 113
МОРАЛЪТ СВЪРЗАН С ПРЕСТЪПВАНЕТО НА ЗАКОНА НА МОРАЛА................................. 116
НАСЛАЖДЕНИЕТО СВЪРЗАНО С КРИМИНАЛНАТА СТРАНА НА ЕРОТИЗМА.............. 119
СПРАВЕДЛИВОСТ, ИСТИНА И СТРАСТ.................................................................................. 123
Жьоне ...................................................................................................................................126
ЖЬОНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕТО НА САРТР ЗА НЕГО ................................................................... 126
БЕЗРЕЗЕРВНОТО ПОСВЕЩАВАНЕ НА ЗЛОТО...................................................................... 128
СУВЕРЕННОСТТА И СВЕТОСТТА НА ЗЛОТО ........................................................................ 130
ПОДХЛЪЗВАНЕ КЪМ ПРЕДАТЕЛСТВОТО И ОТВРАТИТЕЛНОТО ЗЛО.............................. 134
БЕЗИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ НЕОГРАНИЧЕНОТО ПРЕСТЪПВАНЕ............................. 138
НЕВЪЗМОЖНОТО ОБЩУВАНЕ................................................................................................ 141
ПОРАЖЕНИЕТО НА ЖЬОНЕ..................................................................................................... 146
НЕПРОДУКТИВНА КОНСУМАЦИЯ И ФЕОДАЛНО ОБЩЕСТВО........................................... 149
СВОБОДАТА И ЗЛОТО .............................................................................................................. 150
АВТЕНТИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ,НЕПРОНИЦАЕМОСТТА НА ВСИЧКО / ОНОВА КОЕТО Е / И АВТЕНТИЧНОСТТА ... 152
ПРЕДАДЕНАТА СУВЕРЕННОСТ ................................................................................................ 155
БЕЛЕЖКИ......................................................................................................................................159

***
ПОРЕДИЦА "СИЛУЕТИ"
© GEORGES BATAILLE "LA LITTERATURE ET LE MAL" Editions Gallimard,Paris,1957
Жорж Bamaú (1897 - 1962) остава една от забележителните фигури в литературата на този век, понеже поставяйки въпроса за писането - което не може да бъде друго, освен прометеевско - той е търсил да изживее в насилственото престъпване пределния опит за онова, което човек "знае от факта, че съществува". От нетовите куриозни на привкус произведения, в които нерядко се прокрадват мистични нотки, но се съдържат и ненадминати питания, ще се запомнят романите - "История на окото", "Слънчевият анус", "Мадам Едуардаанализите върху статута на забрани като смъртта и сексуалността - "Прокълнатият дял", "Ласко или раждането на изкуствотосборника с литературни есета "Литературата и злото" и трилогията "Сума на атеологията11. "За вътрешният опит", "Виновният", "Върху Нитцше".
НАСТОЯЩЕТО ИЗДАНИЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНО С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА СЛУЖБАТА ЗА КУЛТУРНО, НАУЧНО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА В СОФИЯ
© GEORGES BATAILLE "LA LITTERATURE ET LE MAL" Editions Gallimard, Pari s, 1957 © Превод om френски:
Николай филипов Mapuema Рускова © Борислав Попов - худ. оформление ©ИК "АРГЕС"
Всички права запазени

***
ПРЕДИСЛОВИЕ
Поколението, на което принадлежа е метежно.

То се роди за литературен живот в метежите на сюрреализма. В годините, които последваха първата война, едно бе чувството, което заливаше бреговете си. Литературата се задушаваше в своите предели дели. Тя носеше в себе си, както изглежда, една революция.

Тези студии, чиято логична последователност, по моему, се налага от само себе си, са написани от човек в зряла възраст.

Но техният дълбок смисъл е свързан с метежа от неговата младост, чието приглушено ехо са те.

Знаменателно е в моите очи, че те (или поне първите им версии) се появиха на части в Critiquе,това списание, чието най-голямо богатство бе сериозният характер.

При все това съм длъжен да отбележа, че ако понякога ми се налагаше да ги пренапиша, то е, защото в неизличимите метежи на духа си аз съм могъл като начало да придам на идеите си само един неясен израз. Метежът е в основата, това е смисълът на тази книга. Ала време е да достигнем до яснотата на съзнанието.

Време е... Дори понякога ще ни се струва, че времето не достига. Или поне, че времето бърза.

Тези студии отговарят на подтика, koùmo следвах, за да откроя смисъла на литературата... Литературата е същественото или не е нищо. Злото - една изострена форма на Злото - чийто израз е тя, има за нас (аз вярвам в това) суверенна ценност. Ала това схващане не повелява липса на морал, то изисква един „свръхморал“.

Литературата е общуване. Общуването повелява почтеност: в това гледище строгият морал е представен според съучастничест-вата [си] в познанието на Злото, които са в основата на напрегнатото общуване.

Литературата не е невинна и, виновна, тя трябваше най-сетне да се признае за такава. Единствено действието е в правата си. Литературата (аз исках да покажа това постепенно) е най-после....

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни следи от намокряне с вода. Релефни страници - няма слепнали.

бз-Литературата-и-злотоВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.