Задачи от неравенства

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-4-2019
  •  186

Автор:Тодор Стоилов, Люба Чилингирова
Издателство:Народна просвета
Страници:152
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Задачи от неравенства - Тодор Стоилов, Люба Чилингирова

Книгата има sa цел да дава една система от задачи эа неравенства, които са групирани за съдържателна основа в четири части: тъждествени неравенства (условни и безусловна); неравенства с едно неизвестно; неравенства с две неизвестни приложения на неравенствата в математическия анализ. Задачите ще съдействат за усвояването на свойствата на неравенствата и основни методи за решаването им; разглеждат се и някои забележителни неравенства и приложението им пр*. решаването на задачи.

Книгата е предназначена за учениците от средния и от горния курс на средното училище, както я за тези, които се готвят за конкурсни напити за езикови и математически гимназии, техникуми, полувисши и висши учебни заведения. Може да бъде и ръководство за учители при организиране както на урочна, така и на кръжочна работа с учениците.
512
Тодор Петров Стоилов, Люба Кирилова Чилангирова
ЗАДАЧИ ОТ НЕРАВЕНСТВА
Рецензенти: Петър Недевски и Анна Цанева Редактор Дора Маринкева
Художник на корицата Светослав Янакиев
Художник-редактор Светозар Сребров Технически редактор Албенка Китева Коректор Веселина Недялкова Калиграф Розалия Тодорова
Код: 01/9532223211/2215—7— 89 Българска. Издание I. Дадена за набор на 17. X. 1988 г. Подписана за печат на 14. II. 1989 г. Излязла от печат на 27 III. 1989 г.Формат 60x84/16 Печ. коли 9,50. Изд. коли 8,86. УИК 10,29. Тираж 47000+102. Поръчка № 3019. 
© Тодор Петров Стоилов, Люба Кирилова Чилингирова, 1989 г. с/о Jusautor, .Sofia

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ...........3
Първа глава Неравенства
§ 1. Сравняваше на реални числа....................5
§ 2. Алгебрични неравенства..........................................10
§ 3. Неравенства в геометрията ........ ......................30

Втора глава
Неравенства с едно неизвестно
§ 1. Рационални неравенства. Решаване.............
1. Неравенства от първа степен с едно неизвестно.......
2. Системи линейни неравенства с едно неизвестно......
3. Неравенства от втора степен с едно неизвестно ......
4. Общи случаи на решаване на рационални неравенства ....
5. Неравенства, съдържащи променлива под знака за абсолютна стойвост 51
§ 2. Ирацнонални неравенства..........................................57
§ 3. Показателни неравенства............................................62
§ 4. Логаритмични неравенства..........................................66
§ 6. Неравенства с параметър..........................................73
§ 6. Тригонометрични неравенства...............................76

Трета глава Неравенства с две неизвестни
§ 1. Неравенства от първа степен с две неизвестни......................80
§ 2. Графично решаване на системи неравенства с две неизвестни от първа и втора степен .........81

Четвърта глава
Приложение
§ I. Изпъкнали функции...............................87
§ 2. Зависимости между дадено реално число а и корените на квадратен три-член .........90
§ 3. Зависимости между две числа а ир и корените на уравнението ах2 ^Ьх --с=0............95
§ 4. Графично изследване на корените на квадратно уравнение............97
§ 5 Намирлне локалните максимум и минимум на функция от вида ƒ(*)100 _ ах2+Ьх--с ахх--Ьхх+Сх
§ 6. Намиране на абсолютен максимум или минимум на функции с повече променливи при някои частни случаи.....102
Отговори, упътвания и решении........................................109
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.