Проблеми на съвременната клинична фармакология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-4-2019
  •  110

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:474
Корици:Твърди
Година:1963
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Много добр
Проблеми на съвременната клинична фармакология - В. Петков, Р. Овчаров, Д. Станева, Ив. Цонев

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод — В. Петков
Значение на промените в реактивността на организма за действието на лекарствените вещества 3
I. Фармакология на общите патологични процеси
Фармакотерапия на алергозите — Р. Овчаров и В. Петков 31
Фармакотерапия на възпалителния процес — В. Петков и Ив. Цонев 61
Фармакотерапия на колагенозите — Д. Станева и В. Петков 72
Фармакотерапия и фармакопрофилактика на тъканните дистрофии Ив. Цонев . 93
Фармакотерапия на раневия пропее — С. Бачев . 103
Фармакотерапия на злокачествените новообразувания — Р. Овчаров И2
Принципи на фармакопрофилактиката и терапията на лъчевите увреждания —Р. Овчаров 126
II. Фармакология на нервната система
Психофармака — В. Петков и Р. Овчаров 134
Фармакотерапия на болката — Д. Станева 201
Противоепилептични средства — Р. Овчаров 223
Фармакотерапия на паркинсонизма — Д. Станева 236
Фармакологични основи на анестезиологията — В. Петков 250
Препарати с миорелаксиращо действие — В. Петков 293
Местни анестетици — В. Петков 313
III. Фармакологични средства, влияещи предимно на нарушените обменни процеси
Лекарствени средства, повлияващи нарушената водно-солева обмяна — Ив. Цонев . 325
Лекарствени средства, влияещи на анаболитните и на катаболитните процеси —Ив. Цонев 340
Антитиреоидни лекарствени средства — Ив. Цонев 350
Орални противодиабетни средства — Ив. Цонев и В. Петков 359
IV. Фармакология на сърдечно-съдовата система
Средства за фармакотерапия на хроничната сърдечна недостатъчност — Д. Станева и В. Петков ,375
Средства за фармакотерапия на хипертоничната болест и съдовите спазми —В. Петков .401
Средства за фармакотерапия на атеросклерозата — Д. Станева 440

Неизползвана книга.

2-Проблеми-на-съвременната-клинична-фармакология
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.