Имунни кръвни заболявания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-4-2019
  •  115

Автор:А. Анастасов, H. Дойчинова
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:223
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Имунни кръвни заболявания / А. Анастасов, Н. Дойчинова

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор З
Имунни кръвни заболявания 5
Хемолизна болест у новореденото ... 13
Хемолизна болест у новороденото при Rh-несъвместимост 14
Серологични изследвания 37
Хемолизна болест у новороденото при АВО-несъвместимост 41
Серологични изследвания 46
Методика 48
Имунни хемолизни анемии - 55
Серологични изследвания 66
Физиология на хемолизния синдром. Катаболизъм на хемоглобина ... 74
Честота, разпространение и класификация 80
Идиопатични хемолизни анемии ... " . . . 81
Остри хемолизни анемии . - 84
Остра фебрилна хемолизна анемия на Leder—Brill . . 84
Пристъпни хемоглобинурии 87
Хронични хемолизни анемии 94
Усложнения . . 100
Диагноза 103
Клинични форми, протичане и хематологични Арояви при нашите болни 106
Симптоматични хемолизни анемии . 111
Алергични хемолизни анемии 129
Лечение 130
Методика 141
Имунни тромбопени 150
Серологични изследвания 158
Имунни тромбопении у новороденото 160
Имунна тромбопения, предадена от майката на детето 161
Имунна тромбопения при erythroblastosis foetalis 162
Имунна тромбопения при антигенна несъвместимост между тромбоцитите на майката и детето 163 ,
Имунни тромбопении у възрастни . 163
Клинична картина и протичане на имунната тромбопения при нашите
болни ' 169
Алергични тромбопении 178
Методика 181
Серологични изследвания 193
Имунни агранулоцитози и левкопении 195
Идиопатични агранулоцитози и левкопении 195
Симптоматични левкопении ... 201
Алергични агранулоцитози и левкопении 207
Клинична картина, протичане и хематологични промени при нашите болни 211 
Методика 218

***
В последното десетилетие наред с класическата морфологична хематология се разви една нова специалност — имунохематологията, предмет на която са онези кръвни заболявания, патогенезата и клиничните прояви на които са свързани с имунни реакции от типа на реакцията антиген — антитяло. Към тези заболявания се отнасят хемолизната болест у новороденото, при която имунизацията се дължи на изоантитела, развили се вследствие на антигенна несъвместимост между еритроцитите на майката и тези. на плода, както и придобитите хемолизни анемии, левкопении и тромбопении, при които в кръвта на болния се развиват имунни автоантитела, предизвикващи аглутинация и лиза на кръвните клетки.

В книгата са разгледани основно всички въпроси относно серологията, етиопатогенезата, клиниката и лечението на имунните кръвни заболявания. Използувани са литературни данни и опитът на авторите.

Книгата е първа по рода си у нас. Тя ще ползува всички лекари и особено лекарите терапевти и хематолози.

2-Имунни-кръвни-заболявания
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.