Специализиран сборник от задачи по математика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-4-2019
  •  167

Автор:В. Кортенска, М. Мартинова, Д. Алексиев
Издателство:Университет по архитектура, строителство и геодезия
Страници:180
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Специализиран сборник от задачи по математика: Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето
В. Кортенска, М. Мартинова, Д. Алексиев

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
ГЛАВА ПЪРВА
§1. Двоен интеграл. Дефиниция. Пресмятане. Смя¬на на променливите 
§2. Троен интеграл
§3. Някои приложения на двоен и троен интеграл в геометрията 
§4. Някои приложения на многократни интеграли в механиката 
§5. Примерни варианти за курсова работа върху многократни интеграли и приложения
ГЛАВА ВТОРА
§1 • Криволинеен интеграл от първи род 
§2. Криволинеен интеграл от втори род 
§3. Приложение на криволинейните интеграли 
§4. Криволинейни интеграли, независещи от пътя на интегрирането 
§5. Връзка между креволинеен и двоен интеграл - формула на Гаус-Грин 
§6. Интеграл по повърхнина от първи род 
§7. Интеграл по повърхнина от втори род 
§8. формула на Гаус-Остроградски и формула на Стоке
§9. Примерни варианти за курсова работа върху криволинейни интеграли и интеграли по повърхнина
ГЛАВА ТРЕТА
Sí« Производна на функция по посока. Градиент на функция
S2. Скаларно поле. Повърхнини /линии/ на ниво S3« Векторно поле. Векторни линии
§4. Дивергенция 138
§5. Циркулация на векторно поле 140
§6. Плътност на циркулацията. Ротор 142
§7. Специални видове векторни полета 144
§8. Примерни варианти за курсова работа върху
теория на полето 150
Литература 176
СПЕЦИАЛИЗИРАН СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА МНОГОКРАТНИ, КРИВОЛИНЕЙНИ И ПОВЪРХНИННИ ИНТЕГРАЛИ. ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО
автори : В. Кортенека, М. Мартинова, Д. Алексиев
Печати коли 11.38 Формат М6 от 65/92
Издателски коли 11.38 Поръчка 42/1992
Тираж 700
Подписана за печат 16. 03, 1992 г. Излязла от печат на 02. 06. 1992 г.
Полиграфическа база лрк УАСГ бул. Хр Смирненски* № 1 София

1-бз-Специализиран-сборник-от-задачи-по-математика
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.